Vård och stöd för barn

Språkstörning hos barn

Innehållet gäller Värmland

Barnet kan ha en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling fastän utvecklingen i övrigt är normal. Det finns inte alltid någon känd orsak. En orsak kan vara ärftlighet, det vill säga att man har andra i släkten som har haft en språkstörning.

Till toppen av sidan