Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser

En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till ett visst ändamål.

Stiftelserna och fonderna inom Landstinget i Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Sökande måste vara bosatt i Värmland.

Några fonder avser landstingets personal eller verksamhet.

Senast uppdaterad:
2011-02-25
Skribent:

Inger Fritiofsson

Granskare:

Lena Bäckman, handikappkonsulent