Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser

En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till ett visst ändamål och eller ort.

Stiftelserna och fonderna inom Landstinget i Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning bosatta i Värmland.

Det finns även fonder avsedda för personal eller verksamhet inom landstinget

Handläggning av ansökningar är mellan 1 april och 30 november varje år.

Senast uppdaterad:
2017-09-01
Skribent:

Ulrika Svanberg

Granskare:

Lena Bäckman, funktionsrättsstrateg