Avgifter för hjälpmedel

Du kan få låna hjälpmedel för ditt dagliga liv om du har ett funktionshinder. Landstinget och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Här nedan kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för hjälpmedel inom landstinget. Om du är i behov av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för, vänder du dig till din hemkommuns kommunrehabilitering eller hjälpmedelsverksamhet.

Besöksavgiften

Besöksavgiften är 200 kronor. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård gäller för besöksavgiften. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård är 1 100 kronor.

Gemensamt högkostnadsskydd för hjälpmedel

Det gemensamma högkostnadsskyddet på 1 100 kronor gäller hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården, ortopedtekniska och syncentralen. Ortopediska skor ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift för hjälpmedel

Du betalar 20 procent av hjälpmedlets värde för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen. Hjälpmedel med ett värde under 500 kronor är kostnadsfritt.

Årlig serviceavgift

För de hjälpmedel som kräver service och underhåll gäller en årlig serviceavgift per förskrivet hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen.

Serviceavgiften ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Avgiften är 600 kr per år. Service och underhåll görs för att hjälpmedlet ska fortsätta fungera bra. Det kan innebära att man tittar på tekniken, eller att uppgradera en programvara. Du behöver inte betala någon besöksavgift för detta.

Dessa typer av hjälpmedel utgår det serviceavgift på:

Hjälpmedelsservice:

 • Eldrivna rullstolar

Hörselvården:

 • Elektronisk kommunikation (text- och bildtelefoni)

Syncentralen:

 • CCTV (en förstornings-TV)
 • Daisy (talboksspelare)
 • Datoranpassning (exempelvis talsyntes, punktskrivare eller förstoringsprogram)

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2017:

 • Avgiften för ortopediska skor ändras från 650 till 800 kronor per par för vuxna och från 350 till 400 kronor per par för barn och unga.
 • Avgifter för repartioner, ändringar och förhöjning av skor ändras från 150 till 200 kronor.
 • För övriga ortopedtekniska hjälpmedel uppgår avgiften till 200 kronor per hjälpmedel från att tidigare varit differentierarade.
 • Högkostnadsskyddet för hjälpmedel ändras från 2 200 till 1 100 kronor. Ortopedtekniska skor ingår inte i högkostnadsskyddet.
 • Hyresavgifter för hjälpmedel vid behov av tillfälligt eller extra hjälpmedel se bilaga

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2016:

 • Samma regelverk för avgifter för vård på distans som för traditionella besök/behandlingar. Undantaget är telefonkonsultation som är fortsatt avgiftsfri.
 • Kognitiva hjälpmedel är avgiftsfria.
 • Kommunikationshjälpmedel är avgiftsfria.
 • Hjälpmedelsavgiften vid CPAP-behandling uppgår till 600 kr per år och inkluderar nödvändiga tillbehör som till exempel masker. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.
 • Hjälpmedelsavgiften för självtestning vid antikoaguleringsbehandling uppgår till 600 kr per år och ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.
 • Sänkta egenavgifter vid sjukresor för barn och unga (0 tom 19 år). Egenavgiften för privat bil respektive taxi uppgår till 30 kr per enkelresa.
 • Kvitton för sjukresor ska vara inskickade senast 1 år efter vårdbesöket.
 • Förändrat regelverk för ersättning vid inställd vård. Informaton om det nya regelverket finns här.
 • Hälsokursen som erbjuds av Friskvården i Värmland är avgiftsfri.
 • Besök på Visit och Första linjen är avgiftsfria.
 • Samordnad individuell planering (SIP) är avgiftsfri.

Senast uppdaterad:
2017-09-20
Redaktör:

Ulrika Svanberg