Du som ofta har kontakt med vården i Uppsala län

Patientkontrakt – din överenskommelse med vården i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Vården du får ska vara anpassad efter dina behov och förutsättningar. En möjlighet att vara delaktig i din vård är att skapa ett patientkontrakt. Överenskommelsen i kontraktet blir ett stöd för dig, dina närstående och vårdpersonalen, så att ni tillsammans kan fatta de bästa besluten för din vård.

Det här innebär ett patientkontrakt

Patientkontrakt är inget formellt juridiskt bindande kontrakt, utan en överenskommelse som du och vårdpersonalen tar fram tillsammans.

I hälso- och sjukvården möter du experter på olika sjukdomar och behandlingar. Du själv är expert på vad som är viktigt för att du ska känna att du kan leva bästa möjliga liv utifrån dina förutsättningar. 

Vad som är viktigt för dig är en viktig del i ett patientkontrakt.  

En överenskommelse mellan dig och vården

Du avgör själv om du vil ha ett patientkontrakt när du träffar vårdpersonalen på en mottagning. Överenskommelsen ska göra det tydligt för dig:

  • Vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt.
  • Vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård.
  • Vart du vänder dig när du behöver vård eller stöd.
  • Vem som är din fasta vårdkontakt/kontaktperson om du är i behov av en sådan.
  • Vad som är ditt nästa steg.
  • Hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården.
  • Behovet av att involvera dina barn och andra närstående. 

Prata med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt eller om du tycker att någon av punkterna ovan inte är tydliga för dig. 

Hjälp att planera din vård

Patientlagen ger dig ett bra stöd för att vara med och bestämma över vilken vård och behandlingar du får.  

Har du många besök i vården kan du få hjälp av en person som hjälper dig med dina vårdkontakter, så kallad fast vårdkontakt. 

På vårdcentralen kan du få en fast läkarkontakt. Personen hjälper dig att samordna och planera vården du behöver. Det är din fasta läkarkontakt som du helst ska träffa varje gång du har kontakt med vårdcentralen. 

Även du som bor på ett särskilt boende kan ha en fast läkarkontakt och en fast vårdkontakt. 

När du behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan kan det passa bra att få en SIP, det vill säga en samordnad individuell plan 

Min vårdplan cancer

Om du har eller utreds för cancer kan du få en skriftlig vårdplan som innehåller det du behöver veta om din vård, behandling, rehabilitering och uppföljning.  

För att må så bra som möjligt

Du kan påverka din hälsa genom val du gör. Målet är att du ska ha ett så bra liv som möjligt utifrån dina förutsättningar. 

Här kan du läsa mer om vad du som har behov av regelbunden vård kan göra för att förbättra din vardag. 

Länkar till råd och stöd

Det finns flera olika sätt att kontakta vården. Du väljer själv det sätt som passar dig. På den här webbplatsen finns råd om både hälsa och vård som du kan läsa, här är några exempel på bra länkar och mer information: 
 
Att välja vårdmottagning - 1177 Vårdguiden  

Hitta vård - 1177 Vårdguiden 

Det här kan du göra när du loggat in - 1177 Vårdguiden  

Liv & hälsa - 1177 Vårdguiden 

Olyckor & skador - 1177 Vårdguiden 

Sjukdomar & besvär - 1177 Vårdguiden 

Till toppen av sidan