Vården i Uppsala län

Du som ofta har kontakt med vården i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Det är många som besöker vården ofta och regelbundet. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du kan påverka din vård.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:
  • Patientkontrakt – din överenskommelse med vården i Uppsala län

    Vården du får ska vara anpassad efter dina behov och förutsättningar. En möjlighet att vara delaktig i din vård är att skapa ett patientkontrakt. Överenskommelsen i kontraktet blir ett stöd för dig, dina närstående och vårdpersonalen, så att ni tillsammans kan fatta de bästa besluten för din vård.

  • Vård för äldre i Uppsala län

    När vi blir äldre kan ditt behov av vård och stöd öka. På vårdcentraler finns personal som speciellt arbetar med hälsa och vård för dig som är 75 år eller äldre. Du kan få hjälp med till exempel råd kring kost, motion, genomgång av läkemedel, psykisk hälsa, alkohol, tobak eller att förebygga fall.

Till toppen av sidan