Provtagning och vaccination covid-19

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden eller vårdcentraler kan inte boka tid för vaccination eller provtagning. Läs mer om när det är din tur att vaccineras mot covid-19. Har du minsta symtom för covid-19 boka tid för provtagning.

KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år i de flesta regioner.

Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad. För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Oftast kan du fortsätta få kallelser till undersökningar även efter att du fyllt 24 år. Annars måste du själv beställa tid hos en tandläkare eller tandhygienist.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det ekonomiska bidraget i tandvårdsstödet består av två delar:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal du är.
  • Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår till vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning.
  • Ett högkostnadsskydd, som ger avdrag på priset när de så kallade referenspriserna i tandvården är högre än 3 000 kronor under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod gäller under ett år från att behandlingen börjar.

Du får inte några bidrag eller pengar hemskickade och du behöver inte heller lägga ut pengarna, utan det dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Tandläkaren eller tandhygienisten får sedan ersättning i efterskott från Försäkringskassan.

Det allmänna tandvårdsbidraget gäller för alla undersökningar och alla behandlingar som ersätts inom tandvårdsstödet. Behandlingar som inte ersätts är bland annat sådana som görs enbart för att ge ett bättre utseende, som till exempel tandblekning eller fasader.

Särskilt tandvårdsbidrag kan du få enbart för undersökning och förebyggande tandvård.

För all tandvård finns så kallade referenspriser som ligger till grund för vad som får räknas in i högkostnadsskyddet. Om tandvårdsmottagningens pris för en åtgärd är högre än referenspriset är det bara referenspriset som får räknas in i högkostnadsskyddet.

Akut tandvård kan bli dyrare

Ibland måste du få hjälp direkt, så kallad akut tandvård. Varje gång du söker akut brukar du få betala för en akut undersökning. Ofta är det också bara det mest akuta som undersöks och behandlas. Behöver du ytterligare behandling senare för att allt ska bli klart får du även betala för det. Dessutom är det oftast dyrare på kvällar och helger om det är jourtid.

Det finns även tandvårdsmottagningar som alltid har öppet kvällar och helger och som inte tar något extra betalt för det.

Att välja tandläkare och tandhygienist

Du kan välja vilken tandläkare eller tandhygienist du vill, på vilken ort du vill. Du kan välja att få din tandvård hos folktandvården eller hos en privat mottagning.

För att du ska kunna få tandvårdsstöd måste tandvårdsmottagningen vara ansluten till Försäkringskassan, vilket de flesta är. För att få veta om de är anslutna kan du fråga den tandvårdsmottagning du beställer tid hos.

För att hitta förteckningar över tandläkare om du vill ha en ny tandvårdskontakt kan du till exempel besöka Folktandvårdens eller Privattandläkarnas webbplatser.

Fråga alltid vad det kommer att kosta

Tandläkare och tandhygienister får själva bestämma vilket pris de tar för de olika undersökningarna och behandlingarna. Eftersom priserna kan skilja sig åt mellan olika tandvårdsmottagningar och de regler som styr högkostnadsskyddet är detaljerade, bör du be om en prisuppgift, helst skriftlig, innan behandlingen börjar. Du har rätt att få veta om du kan få tandvårdsstöd.

Om behandlingen görs i flera steg, eller om du behöver behandlas flera gånger, har du rätt att få ett skriftligt behandlingsförslag på vad det kommer att kosta och om det ingår i högkostnadsskyddet. Om det är svårt att ange ett exakt pris har du ändå rätt att få ett ungefärligt pris eller en uppskattning av vad det kan kosta som minst och som mest.

Tandvårdsmottagningarna ska tydligt visa sina prislistor i väntrummet, för att du ska kunna jämföra redan innan behandlingen börjar. En del mottagningar har också prislistor på sina webbplatser.

Allmänt tandvårdsbidrag

Från den första juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB:

  • Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar vanligtvis dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Tandvårdsbidraget kan sparas från ett år till ett annat

Du kan spara bidraget från ett år till nästa och använda två bidrag under ett år, antingen samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men det går inte att spara eller använda mer än två bidrag i taget. Om du till exempel är 28 år går det att spara ett års bidrag på 600 kronor och ta ut båda bidragen nästa år, det vill säga 1 200 kronor.

Om du till exempel är 29 år och får 600 kronor det ena året så får du som 30-åring nästa år 300 kronor i allmänt tandvårdsbidrag, alltså 900 kronor för dessa två år.

Är du osäker på om du har använt ditt tandvårdsbidrag kan du fråga din tandläkare.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som betalning för så kallad abonnemangstandvård. Det är ett flerårigt avtal med delbetalning som du kan teckna med Folktandvården och med vissa privata tandvårdsmottagningar.

Högkostnadsskydd för tandvård

För att tandvården inte ska kosta för mycket finns ett högkostnadsskyd som innebär att staten står för en del av kostnaderna. Detta högkostnadsskydd skiljer sig från högkostnadsskyddet för sjukvården genom att du måste betala en högre summa själv innan högkostnadsskyddet börjar gälla, och att du därefter bara får hjälp med en del av priset.

Ekonomiskt stöd när tandvården blir dyrare

Lite förenklat fungerar högkostnadsskyddet så att du betalar hela kostnaden för din tandvård upp till 3 000 kronor, därefter får du tandvårdsersättning från staten som automatiskt dras av från priset. Tandvårdsersättningen beräknas utifrån ett referenspris som staten fastställer för varje arbete som tandläkaren gör med dina tänder. Ju mer arbete tandläkaren gör, desto större blir det ekonomiska stödet. För arbeten som enligt referenspriserna kostar mer än 3 000 kronor får du tandvårdsersättning med

  • 50 procent av kostnaderna mellan 3 001 kronor och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnaderna som är mer än 15 000 kronor.

Kostnaderna baseras på referenspriset per tandvårdsåtgärd, eller på tandläkarens pris om det är lägre.

Om tandläkaren har högre priser än referenspriserna får du som patient själv betala mellanskillnaden mellan tandläkarens pris och referenspriset. För den mellanskillnaden får du inget tandvårdsstöd.

Information om hur stor andel som du måste betala och vad staten ersätter bör du få av din tandläkare innan behandlingen startar.

Tandvårdskostnad enligt referenspris Vem betalar?
Upp till 3 000 kronor Du betalar hela kostnaden
Mellan 3 001 och 15 000 kronor Du betalar 50 procent - Försäkringskassan betalar 50 procent
Över 15 000 kronor Du betalar 15 procent - Försäkringskassan betalar 85 procent

Perioden för när kostnaderna räknas samman är tolv månader, sedan börjar du om. Hinner du inte bli färdigbehandlad inom en tolvmånadersperiod får du börja om med en ny period och betala från början. Du får själv ha koll på slutdatumet.

Du kan välja att avsluta och starta en ny period tidigare än efter tolv månader. Det kan löna sig om du till exempel redan har påbörjat en period men sedan behöver behandling som kommer att pågå under en längre tid och som kommer att kosta mycket. Du kan inte ändra startdatum i efterhand.

Tandvårdsmottagningen får uppgifter via Försäkringskassan om hur mycket av den tandvård som du har fått som kan räknas in i högkostnadsskyddet. Om du byter mottagning kan den nya mottagningen se var i högkostnadsskyddet du befinner dig. Tandvårdvårdsåtgärderna på den nya mottagningen räknas ihop med det som gjorts på den förra mottagningen under samma ersättningsperiod.

Du kan använda sig av högkostnadsskyddet från och med den första januari det år du fyller 24 år.

Ju mer tandvård, desto större ekonomiskt stöd

Här följer två räkneexempel för att visa hur högkostnadsskyddet påverkar hur mycket du slutligen ska betala. I exemplen är tandläkarens arvode lika med referenspriset. Om tandläkaren har högre priser än referenspriserna får du själv betala mellanskillnaden.

Exempel 1:
Du får undersökningar och behandlingar för 10 000 kronor.
Först betalar du 3 000 kronor själv.
Sedan betalar du 50 % av det som kostar mellan 3 001 och 15 000, 50 % av 7 000 = 3 500
Du ska alltså totalt betala 3 000 + 3 500 = 6 500.
Med hjälp av högkostnadsskyddet får du betala 6 500 istället för 10 000 kronor.

Exempel 2:
Du får undersökningar och behandlingar för 24 000 kronor.
Först betalar du 3 000 själv.
Sedan betalar du 50 % av det som kostar mellan 3 001 och 15 000, 50 % av 12 000 = 6 000.
Sedan betalar du 15 % av det som kostar mer än 15 000, 15 % av 9 000 = 1 350.
Du ska alltså betala totalt 3 000 + 6 000 + 1 350 = 10 350.
Med hjälp av högkostnadsskyddet får du betala 10 350 istället för 24 000 kronor.

Allt ingår inte

Det finns regler för vilka undersökningar, behandlingar och material som täcks av högkostnadsskyddet. Väljer du en behandling som inte alls ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela priset själv. Ibland ger delar av behandlingen rätt till ekonomiskt stöd.

Tandläkaren eller tandhygienisten är skyldig att informera om vad som ingår.

Vilka undersökningar och behandlingar ingår?

Munnen är indelad i fyra delar. Del ett är höger del av överkäken, del två är vänster del av överkäken, del tre är vänster del av underkäken och del fyra är höger del av underkäken. Tänderna i varje del numreras framifrån från 1 till 8. Varje tand har ett unikt nummer utifrån den del den finns i, exempelvis har tänderna i del 3 nummer 31, 32, 33, 34 och så vidare.

Alla undersökningar och de flesta behandlingar ger rätt till ekonomiskt stöd. Däremot får du inget tandvårdsstöd för så kallad kosmetisk behandling som enbart görs för att förbättra utseendet på tänderna.

Du har alltid rätt att få behandling om du har ont eller en sjukdom och i stort sett all behandling av värk och sjukdom ingår i tandvårdsstödet. Om du till exempel behöver laga ett hål ingår det oavsett var i munnen det är. I en visdomstand ingår inte rotfyllning såvida den inte behövs för att bära en protetisk konstruktion.

Avtagbara proteser ingår alltid i högkostnadsskyddet.

Kronor ersätts inom högkostnadsskyddet för samtliga tänder utom visdomständerna om tanden har en omfattande skada.

När det gäller så kallade bryggor och implantat finns det många detaljerade regler som styr vilka tänder som kan räknas in i högkostnadsskyddet och vilka typer av material som ingår. Därför är det bäst att fråga tandläkaren vad som gäller.

En undersökning eller behandling består oftast av flera olika delar. Om du till exempel behöver dra ut en tand ingår förutom själva utdragningen även bedövning, blodstillning och eventuella stygn som behöver sys. Även kontroll och efterbehandling, till exempel att ta bort stygnen, ingår.

Om du behöver bedövning ingår det alltid oavsett vilken behandling du ska göra.

Ibland kan det bli dyrare

Om du behöver en omfattande behandling kan det ibland vara svårt för tandläkaren att veta exakt hur mycket vård som kan behövas och vad det kan komma att kosta. Det ursprungliga prisförslaget kan komma att förändras om det behövs fler behandlingar än vad tandläkaren först trodde, det kan till exempel inträffa komplikationer eller att läkningen tar längre tid.

Då kan du få betala för den extra behandling som behövs, men du har rätt att få veta så snart tandläkaren märker att det kommer att bli dyrare.

Referenspriset ligger till grund för högkostnadsskyddet

Det pris tandläkaren tar är inte alltid samma som du får räkna in i högkostnadsskyddet. Vad som styr hur mycket du kan få hjälp med är de så kallade referenspriserna. 

Det finns detaljerade regler som styr vad som ingår i högkostnadsskyddet. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som beslutar om regelverket och beräknar referenspriserna.

Referenspriset är ett bestämt pris för vad som får räknas in i högkostnadsskyddet, det är inte ett genomsnittspris eller rekommenderat pris som tandläkaren måste ta.

Alla tandläkare och tandhygienister får sätta sina egna priser, det råder så kallad fri prissättning. Om du går till en tandvårdsmottagning som tar ut ett högre pris än referenspriset får du bara räkna in referenspriset i högkostnadsskyddet, och sedan betala mellanskillnaden själv. När tandläkaren eller tandhygienisten tar ett annat pris än referenspriset är det alltid det lägre priset som ligger till grund för högkostnadsskyddet.

Mottagningarna tar ofta ut ett högre pris för tandvård på jourtid, men referenspriserna är samma som om du får planerad tandvård.

Referenspriserna räknas om och ändras den 15 januari varje år.

Prislistan ska vara tydlig

Redan innan besöket på en tandvårdsmottagning ska du kunna få veta priser i förväg. Det ska finnas en prislista i väntrummet. Mottagningarna ska tydligt redovisa referenspriser och egna priser för att du ska kunna jämföra.

Har du blivit undersökt och behöver flera behandlingar har du rätt att få ett skriftligt förslag på vad en kommande behandling kommer att kosta och om den ingår i högkostnadsskyddet. Om det är svårt att ange ett exakt pris för en behandling har du ändå rätt att få ett ungefärligt pris eller en uppskattning av vad det kan kosta som minst och som mest.

Till toppen av sidan