Att söka stöd och hjälp

Söka vård för psykiska besvär

Det finns många sätt att få hjälp om du mår dåligt psykiskt. Ofta räcker det med råd och stöd. Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Vad gäller i din region?

Välj region längst uppe på sidan för att se vad som gäller där du bor. Du kan också välja en annan region om du vill göra en jämförelse.

På vårdcentralen kan du få hjälp

Kontakta en vårdcentral om du mår så dåligt att det påverkar din vardag, och du har haft det så i några veckor eller längre.

På vårdcentralen kan du få stöd och behandling för till exempel följande besvär:

Du kan även få hjälp vid besvär som du misstänker beror på en specifik diagnos, som till exempel adhd , depression eller OCD – tvångssyndrom.

Personalen på vårdcentralen kan hjälpa dig vidare till en psykiatrisk mottagning om det behövs.

Du som arbetar kan ibland få hjälp hos företagshälsovården. Du som studerar på högskolan kan kontakta studenthälsan.

Uppsala län

Uppsala närakut för dig med psykisk ohälsa

Uppsala närakut kan du få stöd om du har psykiska besvär, till exempel om du befinner dig i en kris eller upplever oro och ångest.

Du behöver ingen remiss eller bokad tid. Du får träffa en sjuksköterska som gör en första bedömning av vilket stöd du behöver.

KBT via nätet – digital behandling var och när det passar dig

Region Uppsala erbjuder digital kognitiv beteendeterapi, så kallad KBT via nätet. Det är en effektiv behandling för olika typer av psykisk ohälsa.

En av fördelarna med digital behandling är att du kan delta i behandlingen från den plats och på de tider som passar dig.

Psykiatrin för dig med svårare psykisk ohälsa

Om vårdcentralen i Uppsala län bedömer att du behöver behandling eller vidare utredning på en psykiatrisk mottagning, får du en remiss dit. Det kan till exempel vara om du har allvarligare psykiska problem eller har kvar dina besvär trots flera behandlingar på vårdcentral.  

Du kan skicka en remiss själv till en specialistmottagning, en så kallad egenremiss eller egen vårdbegäran.  

Här kan du kan läsa om psykiska sjukdomar och besvär, psykoterapi eller psykologisk behandling  eller hur du gör en neuropsykiatrisk utredning.

Du som är barn eller ung

Det finns många olika sätt att få hjälp. Du behöver inte själv veta vilken mottagning du ska kontakta. Det får du hjälp med vid en första kontakt.

Prata med någon inom elevhälsan på din skola eller ring 1177 på telefon och fråga vad som gäller där du bor.

Du kan även kontakta något av följande ställen:

Från och med att du fyller 13 år kan du själv kontakta vården genom att logga in på 1177.se.

Du som är ung kan läsa mer om att söka hjälp och stöd på UMO.se.

Uppsala län

En väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

I Uppsala län finns en väg in till vården för dig som är 6-18 år och som vill förbättra din psykiska hälsa och må bättre. Både du och din vårdnadshavare kan kontakta en väg in för att få hjälp att hitta rätt i vården.

På webbplatsen snorkel.se finns information och verktyg både för dig som är ung och för dig som är förälder.

Du som är förälder

Du kan söka vård för ditt barn upp till 18 år. Beroende på barnets ålder kan ni få hjälp på något av följande ställen:

Från och med att barnet fyller 13 år kan du som förälder inte längre kontakta vården genom e-tjänsterna på 1177.se. Då behöver barnet själv logga in med e-legitimation. Här kan du läsa mer om att logga in på 1177.se när du är 13-17 år.

När ditt barn är 18 år är det hen själv som ska söka hjälp. Du kan kontakta vården för att få råd och information, men kan inte söka vård för barnet.

Här kan du läsa mer om när barn mår psykiskt dåligt.

Uppsala län

En väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

I Uppsala län finns en väg in till vården för dig som är 6-18 år och som vill förbättra sin psykiska hälsa och må bättre. Både ungdom och vårdnadshavare kan kontakta en väg in för att få hjälp att hitta rätt i vården.

På webbplatsen snorkel.se finns information och verktyg både för dig som är ung och för dig som är förälder.

Du som är orolig för någon annan

Om du är orolig för någon du känner kan du uppmuntra personen att söka hjälp, till exempel på en vårdcentral.

Erbjud dig att följa med, om det är möjligt för dig.

Fråga om råd

Du kan ringa telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Det gäller även om du behöver råd när det gäller en närstående. 

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in och skicka ett meddelande.

Det finns även många stödlinjer som erbjuder tillfälligt råd och stöd på nätet och telefon. Det finns också många föreningar som drivs av personer med egen erfarenhet. Det kan ofta hjälpa att prata med någon som lyssnar och kan hjälpa dig vidare.

Uppsala län

I Uppsala län kan du också kontakta kommunen där du bor för stöd.

Familjesamtal

När det låst sig i kommunikationen och samspelet mellan familjemedlemmar kan familjesamtal vara lösningen. Kontakta kommunen där du bor, för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd. 

Socialtjänst

Du kan få stöd av socialtjänsten där du bor. Det kan handla om att du eller någon du bryr dig om behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir utsatt för våld eller inte har pengar för att överleva. Kontakta socialtjänsten i din kommun, för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd. 

Om det är bråttom

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har tankar eller planer på att skada dig själv eller ta ditt liv, eller om du har tankar på att skada någon annan.

Du som känner någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska försöka hjälpa den personen att kontakta vården.

Uppsala län

Akut hjälp i Uppsala län

Besök Uppsala närakut om du akut upplever psykiska besvär med till exempel ångest och oro eller befinner dig i en kris.

Vid svåra psykiska besvär kontakta psykiatrisk akutmottagning i Uppsala län.

För vuxna: Akutmottagningen för vuxenpsykiatri (akademiska.se)

För personer under 18 år: Akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatri (akademiska.se)

Mer på 1177

Hitta en psykolog eller psykoterapeut

Du kan söka psykoterapi via sjukvården i din region, eller söka en psykolog eller psykoterapeut privat. Kostnaden varierar.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Till toppen av sidan