Om covid-19 – coronavirus

Läget i Stockholm just nu

Innehållet gäller Stockholms län

21 januari: Folkhälsomyndigheten har infört nya rekommendationer som bland annat handlar om att endast vissa grupper ska lämna prov vid symtom. Tiden som du ska stanna hemma vid smitta sänks också till fem dagar.

Testningen prioriteras nu till

  • Dig som arbetar inom hälso-och sjukvården eller inom äldreomsorgen.
  • Dig som har inte möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Barn och unga som går i förskola/skola, gymnasiet eller i en annan motsvarande skolform.

Det gäller även om du är vaccinerad och även om du har haft covid-19 men det var för mer än tre månader sedan.

Läs om när och hur du testar dig för covid-19.

Även tiden du ska stanna hemma sänks - det gäller både dig som är sjuk i covid-19 och dig som har någon i familjen som är smittad.

Läs om hur länge du ska stanna hemma här.

Vad gäller vid resor?

Till toppen av sidan