OM CORONA I STOCKHOLMS LÄN

Läget i Stockholm just nu

Innehållet gäller Stockholms län

4 juni 2020: Vi fortsätter påminna om att stanna hemma vid förkylning, tvätta händerna och hålla avstånd. Rutinerna kring vilka som kan provtas för covid-19 har också uppdaterats.

Lägesrapport 4 juni

Ytterligare 231 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 14 108 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

92 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Dessutom vårdas 534 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 626 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Totalt 2 103 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att fyra ytterligare personer har rapporterats avlidna.

En gång i veckan redovisas även hur många personer i olika kommuner/stadsdelar som är smittade med covid-19. I de siffrorna ingår inte personer som har lindriga symptom och som kan stanna hemma och tillfriskna på egen hand.

Vill du se äldre lägesrapporter över hur många som insjuknat i covid-19 i Stockholms län, så hittar du samtliga publicerade lägesrapporter på Region Stockholms webbplats.

Tänk på det här om du blir sjuk

De flesta som får covid-19 får lindriga symtom, men vissa personer kan få svårare att klara av sjukdomen. Det gäller dem som är över 70 år, har en sjukdom som påverkar blodkärlen, röker eller om lungfunktionen är påverkad av andra orsaker. Läs mer om detta i vår artikel om covid-19.

Om du blir sjuk - se till att äta och dricka

Många med misstänkt covid-19 förlorar smak- och luktsinne. För att undvika vätskebrist bör du som är sjuk tänka på att äta och dricka regelbundet – även om det inte smakar.

Frågor om blodförtunnande läkemedel?

Här hittar du svar på frågor om blodförtunnande läkemedel.

Behöver du sjukvårdsrådgivning?

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt eller se om du kan ha ett digitalt möte med din vårdcentral. Följande vårdcentraler erbjuder videobesök eller chatt.

Vilka provtas?

Sedan i mars har Region Stockholm tagit prov på alla med luftvägsymtom som behövt sjukhusvård. I takt med att provtagningskapaciteten ökats har medarbetare inom vård, äldreboenden, hemtjänst, personliga assistenter och LSS-boenden erbjudits provtagning vid symtom.

Nu kan även personer inom så kallade samhällsviktiga yrken testa sig för covid-19 när de har symtom. Det är chefen som kan boka ett test. Läs mer om det här.

Det finns två typer av tester:

  • Dels så kallade PCR-tester som visar om en person är smittad med det virus som orsakar covid-19.
  • Dels serologiska test som upptäcker antikroppar vilket visar om en person tidigare varit sjuk i covid-19.

Frågor och svar om provtaging för covid-19

Självskattningstest

Det finns ett självskattningstest för covid-19 för dig som undrar om du kan vårda dig själv hemma eller om du bör ringa telefon 1177.

Krisstöd via din vårdcentral

Är du orolig för dig själv eller en närstående kan du boka ett krisstödssamtal via appen Alltid öppet. Det kan du göra även om du inte är listad på de vårdcentraler som är anslutna.

Du kan också kontakta din vanliga vårdcentral som hjälper dig att komma i kontakt med kurator eller psykolog. Följande vårdcentraler erbjuder idag dessutom videobesök eller chatt.

Hjälp vid alkoholberoende

I tider som dessa kan det bli svårare än annars att hålla alkoholvanor i schack. På alkoholhjalpen.se finns stöd och det går även att ringa och få råd. Telefon 020-84 44 48, måndag–torsdag klockan 11–19, fredag klockan 11–16.

Hur anmäler man?

Många hör av sig om restauranger som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är kommunerna som hanterar sådana ärenden, läs mer om anmälningar här.

Felaktiga uppgifters som sprids

  • Uppgifter om att det bara är medicinskt motiverade kejsarsnitt som utförs har spridits. Det stämmer inte, kvinnor med förlossningsrädsla får efter bedömning fortfarande planerade kejsarsnitt. Om det skulle uppstå resursbrist på en förlossningsklinik undersöks om kejsarsnittet kan ges på annan klinik.
  • Uppgifter om att ambulanspersonalen kan provta patienter för coronaviruset har spridits. Detta stämmer inte, inga sådana prover tas av ambulanspersonal.
  • Felaktiga uppgifter om att man kan bli svårt sjuk i covid-19 om man tar läkemedel mot högt blodtryck har spridits. Det är viktigt att du fortsätter ta dina läkemedel enligt ordination.
  • Uppgifter om att vaccinera sig mot lunginflammation kan hjälpa mot coronaviruset har spridits. Vi vill påpeka att detta inte hjälper extra mot corona.
  • Felaktiga uppgifter om att allmän provtagning för corona har återupptagits har spridits. Ingen sådan provtagning sker, det orsakar bara många onödiga samtal för vården.

Informationskampanj på flera språk

Informationskampanjen om vikten av att tvätta händerna och att stanna hemma när man blir sjuk har nu översatts till flera språk. Det finns även information på teckenspråk.

Mer information

Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom, sök i första hand information på Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation.se, i andra hand ringa 113 13.

Nyheter på 1177.se

Region Stockholms webbplats 

Folkhälsomyndigheten

Till toppen av sidan