RÅD OM LÄKEMEDEL

Kloka listan - effektiva och säkra läkemedel

Innehållet gäller Stockholms län

Kloka listan är en lista över rekommenderade läkemedel i Stockholms län. Kloka listan finns för att du ska få effektiva och säkra läkemedel.

I Sverige finns det flera tusen olika läkemedel. För att hjälpa läkarna att välja bland dessa har Stockholms läns främsta läkemedelsexperter valt ut ungefär 300 läkemedelssubstanser för behandling av vanliga sjukdomar. Läkemedlen finns på Kloka listan just för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Läkemedelsexperter gör urvalet

Stockholms läns läkemedelskommitté bestämmer varje år vilka läkemedel som ska finnas på Kloka listan. I läkemedelskommittén finns erfarna läkare, sjuksköterskor och apotekare. Deras främsta uppgift är att bidra till att läkemedel används på bästa sätt. Till sin hjälp har läkemedelskommittén 21 expertråd för olika sjukdomsområden. Läkemedelskommittén och expertråden är oberoende av läkemedelsindustrin och andra kommersiella intressen.

Varför behövs Kloka listan?

En stor del av informationen som finns om läkemedel kommer från läkemedelsföretagen och är en del av deras marknadsföring. Läkemedelskommittén och expertråden värderar och granskar informationen från läkemedelsföretagen tillsammans med annan forskning när de väljer läkemedel till Kloka listan. Expertråden jämför också olika läkemedel med andra behandlingsalternativ.

Kloka listan ger alla invånare inom Stockholms län möjlighet att få tillgång till de bästa läkemedlen, en förutsättning för jämlik hälsa.

Vetenskaplig forskning är grunden

Läkemedlen som väljs ut ska ha så bra effekt som möjligt, med så få biverkningar som möjligt. Valet grundas på vetenskaplig forskning och erfarenhet från långvarig användning. I Kloka listan tas också hänsyn till läkemedlens miljöpåverkan och hur prisvärda de är.

Är mitt läkemedel med på Kloka listan?

För att se om ditt läkemedel finns med på Kloka listan kan du öppna följande pdf, Läkemedel på Kloka listan. Titta i vänsterkolumnen för att se om läkemedlet finns med. Kolumnen är sorterad i alfabetisk ordning efter läkemedelsnamn. I högerspalten kan du även se vilket verksamt ämne som ingår.

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar och som framförallt skrivs ut på vårdcentraler. Den innehåller även läkemedel som rekommenderas för specialiserad vård som främst skrivs ut av andra specialister än allmänläkare. I listan markeras läkemedel för specialiserad vård med ett S bredvid läkemedelsnamnet.

Du kan läsa om ditt läkemedel genom att söka på läkemedelsnamnet eller det verksamma ämnet i sökfältet högst upp på den här sidan.

Om information om ditt läkemedel saknas på 1177

För vissa läkemedel saknas tyvärr information på 1177 Vårdguiden. På Läkemedelsverkets webbplats finns möjlighet att läsa bipacksedlar för de flesta godkända läkemedlen. Skriv in ditt läkemedel under Läkemedelsfakta högst upp på Läkemedelsverkets sida och klicka dig sedan vidare till bipacksedeln.

Hur får jag tag på Kloka listan för patienter?

Här kan du ladda ner Kloka listan för patienter som PDF. 

Kloka listan för patienter i tryckt version finns att hämta gratis på vårdcentraler och sjukhus i länet.

Du kan beställa Kloka listan via e-post: klokalistan.hsf@sll.se eller telefon: 08-123 186 96. Kloka listan är gratis att beställa.

Frågor om läkemedel

Här kan du läsa mer om dina läkemedel, till exempel hur de fungerar och hur de ska tas.

Läkemedelsverket svarar på generella frågor om dina mediciner. Telefonnummer: 0771-46 70 10

Giftinformationscentralen ger information om förgiftningar av bland annat läkemedel.

Till toppen av sidan