AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Skärpta råd i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.

Beslutet gäller till och med 19 november 2020.

Liksom i vissa andra delar av landet har antalet fall av covid-19 ökat snabbt i Stockholms län. Även patienter med covid-19 som är så sjuka att de nu är i behov av sjukhusvård har ökat kraftigt den senaste veckan. Sedan förra veckan har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat med nästan 80 procent och antalet covid-19 patienter i behov av sjukhusvård har ökat med cirka 60 procent.

Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Dessutom har smittskyddsläkaren begärt att Länsstyrelsen i Stockholm återinför förbudet mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inom regionen.

För dig som vistas i Stockholms län gäller nu följande:

  1. Träffa bara de personer du bor med. De personer du delar hushåll med är okej att umgås med. För dig som lever i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.
  2. Avstå besök i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Det är okej att träna utomhus, till exempel att besöka ett utegym. Om du tränar med någon annan person, håll avståndet, helst 2 meter så ofta ni kan. Dela inte vattenflaska eller skydd med någon annan.
  3. Undvik situationer där det kan uppstå trängsel. Dit hör exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Idrottstävlingar och cuper bör ställas in.
  4. I den mån sådana arrangerade aktiviteter ändå genomförs ligger ett stort ansvar på arrangören att säkerställa avståndet mellan deltagarna, till exempel vid in- och utpassager. 
  5. Barn och unga (födda 2005 eller senare) kan fortsätta med sina idrotter, om man också anpassar verksamheten så att trängsel inte uppstår bland de vuxna.
  6. Alla som kan arbeta hemma ska göra det. Tjänsteresor, konferenser och fysiska möten kan genomföras digitalt men om det inte går bör dessa tillfällen skjutas upp . Om du behöver vara på din arbetsplats är det viktigt att hålla avstånd överallt, även under raster och i omklädningsrum etc. Tar din arbetsplats emot kunder behöver ni se till att de kan hålla avstånd, både till personal och till andra kunder.
  7. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Det är tråkigt att inte kunna träffas nu när vi behöver varandra mer än någonsin. Träffas digitalt om du har möjlighet, eller ring.

Frågor och svar kring de skärpta råden

Vad är skillnaden mot Folkhälsomyndighetens råd från i våras?

De nationella råden från i våras – att tvätta händerna, stanna hemma när du är sjuk, att hålla avstånd och att boka provtagning om du tror att du kan ha covid-19  – kvarstår. De skärpta allmänna råden finns i Stockholms län (och några regioner till) där läget är extra allvarligt. Råden är därför anpassade för dig som bor eller vistas i Stockholms län.

Träffa bara de jag bor med, vad innebär det rådet?

De personer som du bor med (alltså lever i samma hushåll) kan du träffa. Ni behöver inte vara familj eller släkt med varandra, utan de personer du bor med i ditt hem till vardags är de personer du kan umgås med, precis som i er nuvarande vardag.

För dig som bor i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.

Kan jag resa med kollektivtrafiken?

Här gäller samma råd som tidigare. Res bara om du måste. Avstå från att stiga på bussar eller tåg som är fullsatta. Ta nästa buss eller tåg istället. Välj andra färdmedel om du kan.

Kan jag bjuda hem vänner på middag eller fika?

Rådet är att bara umgås med de personer som bor i ditt hushåll. Avstå därför från att bjuda hem andra. Även om ni bara är ett fåtal personer och även om ni planerat att ses utomhus eller på avstånd, är rådet just nu att avstå från sådana kontakter.

Kan jag gå på restaurang eller café?

Du kan besöka restauranger och caféer med de personer du bor med i samma hushåll, eller ensam. Om du lever i ett ensamhushåll kan du träffa ett par nära vänner. Träffa samma personer varje gång.

Kan barnen träffa sina lekkamrater?

De barn som går i samma klass/skola kan fortsätta att träffas, så länge de är utan symtom. 

Min 18-åring vill gärna fortsätta gå på barer och klubbar? Vilket råd ska jag ge?

Folkhälsomyndigheten har gett restauranger och barer särskilda regler att följa och kommunerna kontrollerar att de följer reglerna. Rekommendationen är att bara träffa de man bor med. Därför bör du som förälder ge rådet att låta bli barer och klubbar i dagsläget.

Kan jag gå på gym eller badhus?

Just nu avråder vi från att besöka gym eller badhus. Träna istället utomhus, om du har möjlighet. Det är lika viktigt som tidigare att röra på sig, gärna i dagsljus om du kan.

Kan jag gå på museum eller bibliotek?

Just nu avråder vi från att besöka museer och bibliotek.

Kan barnen träna sina idrotter som vanligt?

Barn och unga födda 2005 eller senare kan fortsätta träna sina idrotter som vanligt. Matcher och större cuper ska även barn och unga avstå ifrån.

Fysisk aktivitet är bra för oss människor, och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina vanliga aktiviteter.

Publiktaket behålls på 50 personer, varför då?

När vi har en ökad smittspridning är det viktigt att träffa få personer samtidigt. Därför behålls publiktaket på 50 personer för Stockholm. För den som arrangerar träffar med publik är det extra viktigt att se till att gästerna kan hålla avstånd i alla lägen, att erbjuda handtvätt och eventuellt även handsprit, att inte arrangera träffar på det sätt som gör att trängsel mellan människor uppstår någonstans i arrangemanget. Det bästa är att avstå från att arrangera eller delta i sådana sammankomster under tiden då dessa skärpta allmänna råd gäller.

Kan man besöka shoppingcenter och butiker?

Just nu avråder vi från att besöka shoppingcenter, butiker eller gallerior. Du kan handla i matbutiker och apotek när du behöver det. Om du har den möjligheten, handla gärna ensam för att minska antalet personer i affären.

Ska man avstå från att söka vård för annat än covid-19?

Du ska inte tveka kring att söka vård som vanligt. Det finns hjälp att få, och vården arbetar enligt rutiner som innebär att besöken ska vara smittsäkra. Det är också viktigt att du fortsätter att gå på den screening du kallas till, till exempel screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortascreening.

Hur länge gäller dessa skärpta allmänna råd?

De gäller från och med torsdagen 29 oktober till och med torsdagen 19 november, i första hand. Om smittläget inte förbättras kan råden komma att förlängas.

– Jag vill betona att det viktigaste är att alla de som har sjukdomssymtom, även lindriga sådana, stannar hemma. Om du misstänker att det är covid-19, beställ ett prov på 1177.se. Det andra jag vill uppmana stockholmarna till är att vid behov söka vård som vanligt – ring 112 vid livshotande tillstånd och annars 1177 för att få råd om när, var och hur du får bäst vård för just dina symtom, säger Maria Rotzén Östlund, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Sedan tidigare gäller hemisolering för dig som bor tillsammans med någon som har fått covid-19 konstaterad. Läs mer om hemisolering här.

Till toppen av sidan