Senast reviderad 2018-10-10

Kan jag vaccinera mig om jag är förkyld?

Fråga

Kan jag vaccinera mig om jag är förkyld?

Svar

Du som har en akut infektion med feber bör vänta med vaccineringen tills några dagar efter att du har blivit frisk. Även om du har en lättare förkylning med till exempel snuva eller halsont bör du avvakta två till tre dagar innan du vaccinerar dig.

Ansvarig redaktör: Malin Erlingson Författare: Emmali Anséus, webbredaktör, Granskare: Per Follin, smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting