Aktiviteter för barn och ungdomar

Sömnföreläsning

Innehållet gäller Sörmland

Målgrupp

Föräldrar/anhöriga/närstående till barn och ungdomar som har diagnos inom autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning, och tillhör habiliteringen i Sörmland.

 

Föreläsningen kommer att ske digitalt. Ni får mera information vid anmälan.

Tid

Tisdag 24 augusti kl. 15.00-17.00

 

Anmälan

Senast anmälan 3 augusti till receptionen tfn: 016-10 32 59

 

Kontaktperson

Natalie Ackland
Arbetsterapeut
016-10 56 78

Sofia Fredriksson Grahn
Arbetsterapeut
0150-566 60

Till toppen av sidan