Aktiviteter för barn och ungdomar

Sömnföreläsning

Innehållet gäller Sörmland

Målgrupp

Föräldrar/anhöriga/närstående till barn och ungdomar som har diagnos inom autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning, och tillhör habiliteringen i Sörmland.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan via 1177 till vårdnadshavare, du behöver då logga in med BankID/FrejaID.

Tid

Onsdag 22 mars kl. 9.30-11.30

Anmälan

Senast anmälan onsdag 28 februari på TeleQ

  • Nyköping 0155-24 72 35
  • Katrineholm 0150-566 32
  • Eskilstuna 016-10 32 59

 

Kontaktperson

Sofie Skuthälla
Arbetsterapeut

Sofia Grahn Fredriksson
Arbetsterapeut

Till toppen av sidan