Aktiviteter för barn och ungdomar

Sömnföreläsning

Innehållet gäller Sörmland

Målgrupp

Föräldrar/anhöriga/närstående till barn och ungdomar som har diagnos inom autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning, och tillhör habiliteringen i Sörmland.

 

Föreläsningen kommer att ske digitalt.

Tid

Onsdagen 28 september kl: 9.30-11.30

 

Anmälan

Senast anmälan onsdag 7 september på Tele Q

  • Nyköping 0155-24 72 35
  • Katrineholm 0150-566 32
  • Eskilstuna 016-10 32 59

 

Kontaktperson

Sofia Fredriksson Grahn
Arbetsterapeut
0150-566 60

Sofie Skuthälla
Arbetsterapeut
0155-24 52 87

Till toppen av sidan