Smärtbehandlingar och rehabilitering

Vård och rehabilitering för smärta i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Smärta kan bero på olika saker – en skada eller en sjukdom. Ibland går det inte att hitta orsaken till smärtan. Det är viktigt att du söker vård vid kraftig smärta. Kontakta därför din vårdcentral vid långvarig smärta, det vill säga smärta som pågått i mer än tre månader.

Vad kan vårdcentralen erbjuda?

Din vårdcentral kan i första hand göra en utredning för att ta reda på vad smärtan beror på. De flesta vårdcentraler erbjuder behandlings- och rehabiliteringsmetoder som exempelvis sjukgymnastik, stödjande samtal och behandling med läkemedel.

Om smärtan påverkar dig i stor utsträckning och orsakar hinder i ditt dagliga liv, kan nästa steg bli multimodal smärtrehabilitering, MMS på en MMS-mottagning. Läkaren på vårdcentralen kommer då att skriva en remiss för multimodal smärtrehabilitering. Du och läkaren kommer överens om vilken MMS-mottagning som remissen ska skickas till.

MMS-mottagning

På MMS-mottagningen kan du träffa läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Syftet med multimodal smärtrehabilitering är att behandla smärtan genom att påverka flera faktorer som kan orsaka smärtan.

För att du ska få så bra och korrekt vård som möjligt ska du först kontakta din vårdcentral och därigenom få en remiss till en MMS-mottagning. Inför din rehabilitering gör MMS-mottagningen en bedömning utifrån medicinskt underlag och tidigare utredningar som kan komma från din vårdcentral.

Du kan också välja att skicka en egen vårdbegäran till en MMS-mottagning istället för att gå till din vårdcentral. 

Om du skickar en egen vårdbegäran är det viktigt att du beskriver dina besvär så utförligt som möjligt. Din vårdbegäran kommer behandlas utifrån en medicinsk bedömning. Du kan kontakta MMS-mottagningen som du vill ha tid hos för mer information kring tillvägagångssättet kring egen vårdbegäran.

Vad ingår i rehabiliteringen?

Rehabiliteringen på en MMS-mottagning utformas efter hur du upplever din smärta tillsammans med en bedömning av det medicinska underlaget. Din rehabilitering kan innehålla fysisk aktivitet som till exempel träning. Rehabiliteringsprogrammet anpassas till hur smärtan påverkar hela din livssituation och kan därför också innehålla psykologisk och pedagogisk behandling.

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård om du har haft en långvarig smärta i mer än tre månader. Vårdcentralen utreder vad din smärta beror på och bedömer vilken typ av vård eller rehabilitering som behövs. Du ska söka vård direkt om du har kraftiga smärtor eller smärta som kommer i intervaller.

Rehabilitering på MMS-mottagning erbjuds inte när smärtan beror på andra sjukdomar eller tillstånd. I sådana fall behövs en annan typ av behandling. För att genomgå multimodal smärtrehabilitering, MMS, får du heller inte ha någon sjukdom eller andra tillstånd som kan vara ett hinder för rehabiliteringen.

Till toppen av sidan