Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Rygg och nacke

Ont i nacken efter olycka

Innehållet gäller Skåne

Det är vanligt att få ont och uppleva stelhet i nacke och skuldror efter en olycka. Oftast minskar smärta och andra besvär under läkningen. Men vissa kan uppleva långvarig smärta med nedsatt funktion i nacken.

Trafikolycka är en vanlig orsak till smärta i nacke och skuldror. En skada i nacken efter olycka kallas ibland för pisksnärtsskada eller whiplashskada. Men du kan få ont av annat våld mot nacken, till exempel efter fallolycka eller misshandel. Du kan också få ont i nacken om du skadar dig när du idrottar. 

Symtom

Det är vanligt med smärta och stelhet direkt efter olyckan. Smärta och stelhet kan öka när du rör dig eller belastar nacke och skuldror. Oftast minskar smärtan och andra besvär genom läkning under närmsta veckorna efter olyckan.

Vanliga symtom är:

 • Smärta och nedsatt rörlighet i nacke och skuldror.
 • Tyngd över axlar och skulderblad.
 • Huvudvärk.
 • Sömnsvårigheter.
 • Spänning i muskler i nacke och skulderparti.
 • Trötthet och koncentrationssvårigheter.
 • Yrsel eller sämre balans.
 • Påverkan på humör, tankar och känslor.

Symtomen brukar försvinna efterhand och de allra flesta blir symtomfria inom ett halvår efter olyckan. Men för vissa avtar inte symtomen utan smärtan kan bli långvarig och ge en nedsatt funktion i nacken.

När och var ska jag söka vård?

Om du har varit med om en trafikolycka eller blivit utsatt för annat våld mot nacken och har symtom, behöver du söka vård.

Du behöver söka vård på en akutmottagning om du har varit med om en trafikolycka, till exempel krock mellan bilar eller annat allvarligare trauma mot huvud eller nacke. Vårdpersonal kan utesluta om det finns skador genom undersökning och bedömning. En allvarlig skada kan vara till exempel en fraktur eller skada på nervsystemet.

Om du har varit med om en mindre olycka eller om du är osäker på vart du ska vända dig, kan du kontakta din vårdcentral för rådgivning och bedömning.

Det är viktigt att bli undersökt av vårdpersonal och få behandling eller råd om egenvård. Vårdpersonal kan också ge smärtlindring om det finns behov. Du kan fortfarande ha symtom, även om det inte finns några tecken på allvarliga skador.

Undersökning och behandling

Om du inte sökt vård direkt efter olyckan och om symtom finns kvar under följande veckan, ska du kontakta din vårdcentral. Du kan få hjälp av läkare eller fysioterapeut på din vårdcentral.

En läkare kan hjälpa dig genom att:

 • Bedöma din förmåga till arbete och aktivitet i samråd med dig och skriva ett läkarintyg med rekommendation för sjukskrivning om det finns behov utifrån din arbetssituation. 
 • Skriva ut läkemedel om du har mycket ont.
 • Hänvisa dig vidare till fysioterapeut för behandling om behov finns.

En fysioterapeut kan hjälpa dig genom att:

 • Göra en bedömning utifrån smärta och funktion i nacke och skuldror.
 • Ge instruktioner om övningar och annat som du kan göra själv.
 • Ge råd om vad du ska undvika för att underlätta läkningen.
 • Ge instruktioner för lämpliga aktiviteter och planera uppföljning.
 • Hänvisa dig vidare till läkare om det behövs ytterligare utredning eller behandling.

Vad kan jag göra själv?

 • Du ska inte använda halskrage direkt efter olyckan om det inte rekommenderas av läkare vid undersökning, eftersom det är viktigt att behålla rörlighet och inte stelna till i nacken.
 • Om du känner stelhet i nacken, vrid huvudet åt sidorna för att behålla rörligheten. Du ska inte göra rörelser som ökar smärtan.
 • Undvik intensiv fysisk aktivitet som ökar smärtan i nacke och axlar.
 • Begränsa längre stunder av sittande framför tv och dator.
 • Kom ihåg att variera mellan aktiviteter och återhämtning, tänk på att vila nacken i positioner som inte gör ont.
 • Om du behöver sitta stilla under en längre stund, försök att ta regelbundna pauser. Res dig upp och gör små rörelser i nacke och axlar.

Lindra smärta och stelhet

Du kan lindra smärta eller stelhet med receptfria värktabletter. Du kan också lägga en varm vetekudde där du är stel eller har ont. Om du har lindrat dina symtom, kan det bli enklare att röra sig på ett avslappnat sätt vilket kan förbättra läkningsprocessen.

Det kan vara bra att kontakta en fysioterapeut för att få hjälp med behandling och råd för egenvård. En fysioterapeut kan också anpassa behandling med hänsyn till hur ditt tillstånd utvecklas under läkningsprocessen.

Du kan behöva anpassa dina arbetsuppgifter efter olyckan, det beror på vilken typ av arbete du har. Därför är det bra om du berättar om olyckan för din chef.

Att tänka på efter olyckan

Om du har fått besvär i nacken efter en trafikolycka behöver du anmäla det till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget brukar fråga om det finns en personskada i samband med anmälning av skada på bilen. Ärendet ska sedan lämnas över till personskadeavdelningen. Det kan vara bra att kontrollera att detta har skett.

Om olyckan inträffade under arbetstid eller under resa till och från ditt arbete, ska du anmäla det till din chef. 

Vad gör jag om symtomen inte försvinner?

Om dina symtom inte försvinner trots behandling på vårdcentralen, kan du få hjälp med specialiserad smärtrehabilitering. I Region Skåne finns ett vårdprogram för smärta i nacken efter olycka som ger stöd till behandlare under läkningsprocessen.

Din läkare eller fysioterapeut på vårdcentralen kan skicka remiss till Smärtrehabiliteringen på Skånes Universitetssjukhus i Lund där du kan få hjälp med specialiserad bedömning och fortsatt rehabilitering. Det kan bli aktuellt för dig om du har kraftiga smärtor och funktionsnedsättning eller om du inte har förbättrats ett halvår efter olyckan.

Du kan få stöd av patientorganisation

Om du har långvarig smärta, kan du kontakta en patientorganisation för stöd.

Personskadeförbundet RTP (extern länk till rtp.se)

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan