Hörsel

Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, årsrapport och statistik i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I kvalitetsregistret finns värdefull information för dig som ska välja audionommottagning. Du får till exempel ta del av patienters upplevelser och kan jämföra olika mottagningar.

Mottagningar kan också ha nytta av och använda sig av informationen i kvalitetsregistret. Till exempel för att utvärdera och utveckla verksamheten och för att följa upp synpunkter från enskilda patienter.

Region Skåne använder informationen för att kunna jämföra kvaliteten mellan mottagningar och mellan andra regioner.

Resultatet från 2022

Av de regioner som deltar i kvalitetsregistret, har Region Skåne fått ett av de bästa resultaten i delområdet ”Funktionalitet”. Här utvärderas bland annat hur väl patienterna upplever att de hör samtal i en bullrig miljö med hörapparat.

Resultatet visar att de hörapparater som Region Skåne lämnat ut 2022 gör god nytta, men också att audionomerna som utför arbetet har hög kompetens för denna del i sitt arbete.

Region Skåne har god tillgänglighet till hörselrehabilitering, vilket bekräftas när patienterna själva fått skatta om väntetiden var rimlig. Skåne har här näst bäst resultat av deltagande regioner.

I de andra delområdena är Region Skånes resultat bland de bättre av regionerna som deltar. Region Skåne arbetar för att förbättra sig ännu mer och följer regelbundet upp mottagningarnas arbete.

Resultatet av kvalitetsregistret baseras på svar från patienter som har fått sin hörapparat under 2022.

Ta del av tidigare årsrapporter och statistik

Du hittar rapporten från 2022 med statistik om tidigare patienters upplevelser på webbplatsen för habilitering och hjälpmedel i Region Skåne:

Välja audionommottagning (vard.skane.se)

Hantering av personuppgifter i kvalitetsregister

Personuppgifter i kvalitetsregister hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen (PDL). Läs mer om hantering av personuppgifter i kvalitetsregister på webbplatsen för habilitering och hjälpmedel i Region Skåne:

Välj audionommottagning - kort information om Nationellt kvalitetsregister (vard.skane.se)

På webbplatsen skane.se finns mer information om hur Region Skåne behandlar personuppgifter:

Så behandlar vi dina personuppgifter (skane.se)

Till toppen av sidan