Hörsel

Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, årsrapport och statistik i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I kvalitetsregistret finns värdefull information för dig som ska välja audionommottagning. Du får till exempel ta del av patienters upplevelser och kan jämföra olika mottagningar.

Mottagningar kan också ha nytta av och använda sig av informationen i kvalitetsregistret. Till exempel för att utvärdera och utveckla verksamheten och för att följa upp synpunkter från enskilda patienter.

Region Skåne använder informationen för att kunna jämföra kvaliteten mellan mottagningar och mellan andra regioner.

Till toppen av sidan