HÖRSEL

Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, årsrapport och statistik i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I kvalitetsregistret finns värdefull information för dig som ska välja audionommottagning. Du får till exempel ta del av patienters upplevelser och kan jämföra olika mottagningar.

Mottagningar kan också ha nytta av och använda sig av informationen i kvalitetsregistret. Till exempel för att utvärdera och utveckla verksamheten och för att följa upp synpunkter från enskilda patienter.

Region Skåne använder informationen för att kunna jämföra kvaliteten mellan mottagningar och mellan andra regioner.

Resultatet från av 2019

Av de regioner som deltar i kvalitetsregistret, har Region Skåne fått bäst resultat i delområdet ”Funktionalitet”. Här utvärderas bland annat hur väl patienterna upplever att de hör samtal i en bullrig miljö med hörapparat. Resultatet visar att de hörapparater som Region Skåne lämnat ut första halvåret 2019 gör god nytta, men också att audionomerna som utför arbetet har hög kompetens för denna del i sitt arbete.

I de andra delområdena är Region Skånes resultat också ett av de bästa av regionerna som deltar. Region Skåne arbetar för att förbättra sig ännu mer och följer regelbundet upp mottagningarnas arbete.

Resultatet av kvalitetsregistret baseras på svar från patienter som har fått sin hörapparat under 2019.

Ta del av tidigare årsrapporter och statistik

Du hittar rapporten från 2019 med statistik om tidigare patienters upplevelser på Habilitering och hjälpmedels egen webbplats.

Habilitering och hjälpmedels webbplats

Till toppen av sidan