Infektioner i njurar och urinvägar

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids av smittade skogssorkar. Du kan bli sjuk om du rör vid djuren, deras saliv, urin eller avföring, eller andas in damm som innehåller urin eller avföring. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Du kan bli ganska dålig av sorkfeber, men de flesta blir helt friska igen.

I Sverige finns sorkfeber i stort sett bara norr om Dalälven, i Dalsland och i Värmland. De år som det finns fler sorkar än vanligt blir också fler människor sjuka. Vanligen rapporteras mellan 100 och 500 fall om året.

Sorkfeber är mycket vanligt i Finland.

Till toppen av sidan