Infektioner på huden

Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn under tio år, men även vuxna kan få sjukdomen. Infektionen orsakar blåsor framför allt i munnen. Blåsorna kan vara besvärliga, men går över av sig själv inom en vecka.

Symtom

Det är vanligt att först få feber och halsont i ett par dagar. Sedan kommer små blåsor i munnen och halsen. En del barn mår illa.

Blåsorna i munnen gör ofta ont. Det kan därför vara svårt att äta och dricka.

Utslag på kroppen

En del kan få utslag på kroppen, till exempel på följande ställen:

  • händerna
  • fötterna
  • stjärten
  • armarna
  • benen
  • magen.

Utslagen är små och röda och kan ibland utvecklas till blåsor. Utslagen kan klia.

Det kan också bildas höstblåsor under naglarna, men det är ovanligt.

Vad kan jag göra själv?

Det kan vara lättare att äta något som är kallt om det gör ont i munnen. Du kan till exempel prova yoghurt, kylda drycker eller glass. Avstå från sådant som är surt och salt. 

Du kan ge ett barn receptfria smärtstillande läkemedel om hen har mycket besvär. Ring 1177 eller en vårdcentral innan du ger något läkemedel till barn som är yngre än sex månader.

När och var ska jag söka vård?

De flesta som har höstblåsor behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har höstblåsor och något av följande stämmer:

  • Du eller ett barn har symtom som inte avtar inom sju till tio dagar.
  • Du eller ett barn har feber i mer än tre dagar.
  • Ett barn får inte i sig vätska.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot höstblåsor. Besvären brukar gå över av sig själv inom en vecka.

Vad är höstblåsor

Viruset som orsakar höstblåsor förekommer mest på sensommaren och hösten. Därför kallas infektionen för höstblåsor.

Viruset som orsakar höstblåsor är ett så kallat enterovirus. Det finns några olika typer av enterovirus som kan orsaka höstblåsor. Sjukdomen kallas ibland även för hand- fot- och munsjuka.

Det vanligaste är att få höstblåsor en gång. En del kan få sjukdomen igen, men då brukar den vara lindrigare än första gången.

Hur smittar höstblåsor?

Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, till exempel om du tar i hand med någon som är sjuk. Det kan också smitta genom i luften när någon hostar eller nyser.

Sjukdomen smittar mest under de första dagarna av sjukdomen. Det tar ofta tre till sju dagar från det att du har blivit smittad till att du blir sjuk. Den tiden kallas för inkubationstiden.

En del kan ha viruset och sprida det vidare utan att själv ha några symtom.

Ska barn stanna hemma?

Hur barnet mår avgör om hen ska vara hemma. När höstblåsor upptäcks på en förskola eller skola har smittan ofta redan spridits. Det är därför svårt att stoppa smittan genom att låta barn med blåsor vara hemma.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan om hen orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna. Hen ska också ha varit feberfri i ett dygn utan att ha tagit febernedsättande läkemedel.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan