Hjärta, blod och lymfkörtlar

Blodtryck

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med blodtrycket.

Innehåll - Blodtryck

Visa innehåll som:
  • Lågt blodtryck

    Lågt blodtryck är oftast ofarligt och kräver inte någon behandling. De flesta som har lågt blodtryck har inte några symtom. Får du ett plötsligt blodtrycksfall bör du sätta dig eller lägga dig ned och ha benen högt. Ibland kan du behöva söka vård.

  • Högt blodtryck

    När blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen uppstår det som kallas blodtryck. När blodtrycket är högt blir det svårare för hjärtat att pumpa. Risken för hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Det räcker ofta att ändra dina levnadsvanor om du bara har en lätt förhöjning av blodtrycket.

  • POTS - Postural ortostatiskt takykardisyndrom

    POTS innebär att du får besvär med att hjärtat slår för fort. Det gäller framförallt när du reser dig upp till sittande eller stående efter att ha legat ner.

Mer på 1177.se

Så fungerar hjärtat och blodomloppet

Hjärtat pumpar blod genom kroppens blodkärl. Blodet pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader och sedan tillbaka till hjärtat igen. Det kallas blodomloppet.

Så fungerar blodet

Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

Till toppen av sidan