Infektioner i hjärna och nerver

Polio

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.

Symtom på polio

Det tar oftast sju till tio dagar från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Du kan få ett eller flera av följande symtom vid polio:

  • feber
  • trötthet
  • huvudvärk
  • kräkningar.

Ibland kan musklerna bli förlamade, men det är ovanligt. Det beror på att det finns en inflammation i nerverna. Det kan också påverka andningen. Då är sjukdomen livshotande.

Postpolio

Du som har haft polio som barn kan få besvär på nytt många år senare. Det kallas för postpolio. Du kan då bli svag i någon eller några muskler och få svårt att gå.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du inte är vaccinerad och tror du har smittats av polio. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har besökt ett land med risk för polio och fått försvagad andning eller feber med märkbar svaghet i någon arm eller ben.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Så smittar polio

Polio är en virussjukdom och sprids med avföringen genom avlopp och förorenat vatten.

Behandling

Det finns ingen behandling mot polio. Om polio orsakar förlamade andningsmuskler behöver du få hjälp att andas med en respirator.

De allra flesta som får polio blir helt återställda. Men ett fåtal kan få förlamningar som blir kvar resten av livet.

En nedsatt kraft i armar och ben kan komma många år efter en infektion. Det kallas postpolio.

Hur skyddar jag mig mot polio?

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år. Du kan skydda dig mot polio genom att vaccinera dig. Polio finns fortfarande i några länder i Asien och Afrika.

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du är osäker på om du ha skydd mot polio. Här kan du hitta vård.

WHO, världshälsoorganisationen rekommenderar en extra femte dos om du ska resa till ett land där det finns risk att smittas med polio.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning. 

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem.

Till toppen av sidan