Kostnader och ersättningar

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du betalar samma avgift för vård om du är asylsökande eller papperslös. Avgiften varierar beroende på din ålder och vilken typ av vård som du söker. Om du är under 18 år betalar du ingen avgift för sjukvård eller tandvård.

Om du är asylsökande måste du kunna visa upp ett giltigt LMA-kort när du söker vård. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Du får LMA-kortet av Migrationsverket när du söker asyl. Mer information om LMA-kort finns på sidan för Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Det är samma avgifter för dig som är asylsökande eller papperslös. Hur mycket som du ska betala för vården varierar beroende på din ålder och vilken typ av vård som du söker. Viss typ av vård är avgiftsfri vilket betyder att den är gratis. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för dig som är asylsökande eller papperslös.

Till toppen av sidan