KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du betalar samma avgift för vård om du är asylsökande eller papperslös. Avgiften varierar beroende på din ålder och vilken typ av vård som du söker. Om du är under 18 år betalar du ingen avgift för sjukvård eller tandvård.

Om du är asylsökande måste du kunna visa upp ett giltigt LMA-kort när du söker vård. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Du får LMA-kortet av Migrationsverket när du söker asyl. Mer information om LMA-kort finns på sidan för Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Det är samma avgifter för dig som är asylsökande eller papperslös. Hur mycket som du ska betala för vården varierar beroende på din ålder och vilken typ av vård som du söker. Viss typ av vård är avgiftsfri vilket betyder att den är gratis. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för dig som är asylsökande eller papperslös.

För dig som är under 18 år

 • All hälso- och sjukvård och tandvård är avgiftsfri om du är under 18 år som asylsökande eller papperslös. Det gäller både akut vård och planerad vård.
 • Vården är avgiftsfri oavsett om du besöker vårdcentral eller sjukhus. Det gäller både offentlig och privat vård, så länge den privata kliniken har avtal med Region Skåne.

För dig som över 18 år

Viss hälso- och sjukvård måste du betala för om du har fyllt 18 år medan annan vård är avgiftsfri. Avgiftsfri vård är gratis, du betalar ingen avgift.

Vård som är avgiftsfri för dig som är äldre än 18 år

 • Hälsoundersökning. I Sverige erbjuds alla asylsökande en avgiftsfri hälsoundersökning.
 • Vård enligt smittskyddslagen. Du har rätt till avgiftsfri vård om du har en smittsam sjukdom som till exempel salmonella eller tuberkulos. Mer information finns på sidan om Smittskyddslagen.
 • Om du blir inlagd på sjukhus är vården avgiftsfri.
 • Du som har fyllt 85 år har rätt till avgiftsfri omedelbar vård och vård som inte kan vänta.
 • Förlossningsvård är avgiftsfri.
 • Vård på barnmorskemottagning (BMM) och barnavårdscentralen (BVC) är avgiftsfri.
 • Vård efter remiss från barnmorskemottagning (BMM) eller barnavårdscentralen (BVC) är avgiftsfri.

Vård som du måste betala för om du är 18 år eller äldre

Som asylsökande eller papperslös har du rätt att få akut vård och vård som inte kan vänta, men du betalar en lägre avgift. Det gäller även för vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Avgifter för vård på vårdcentral som inte kan vänta

 • Läkarbesök – 50 kr.
 • Sjukvårdande behandling – 25 kr. 

Avgifter för vård på sjukhus eller annan specialistvård som inte kan vänta

Du betalar en lägre avgift för första besöket vid vård på sjukhus eller annan specialistvård som inte kan vänta. Om du behöver besöka vården igen kostar det enligt ordinarie avgift. Följande avgifter gäller vid första besöket om du har remiss från vårdcentral:

 • Läkarbesök – 50 kr.
 • Sjukvårdande behandling efter läkarremiss inom offentlig vård – 25 kr.
 • Hembesök - 50 kr eller 25 kr (beroende på vem som besöker dig, läkare eller annan vårdpersonal).

Om du besöker sjukhus eller annan specialistvård utan remiss, betalar du samma avgift som alla andra patienter:

 • Läkarbesök – 300 kr.
 • Sjukvårdande behandling – 200 kr.
 • Hembesök – 200 kr.


Avgifter för planerad vård på vårdcentral eller sjukhus

 • Läkarbesök – 300 kr.
 • Sjukvårdande behandling – 200 kr.

Tandvård för dig över 18 år

För dig som är asylsökande eller papperslös betalar du en lägre avgift för tandvård. Det är samma avgift för offentlig tandvård och privat tandvård, så länge den privata tandvårdsmottagningen har avtal med Region Skåne. Offentlig tandvård är Folktandvården.

 • Akut tandvård – 50 kr.

Avgift för uteblivet besök

Om du inte kommer till din bokade tid, och heller inte har avbokat tiden, måste du betala en avgift. Avgiften för besöket dubblas, exempelvis om besöket kostar 50 kr så måste du istället betala 100 kr. Om du är under 20 år behöver du inte betala avgift för uteblivet besök.

 • Läkarbesök på vårdcentral eller på sjukhus med remiss från en vårdcentral – 2 x 50 kr (100 kr).
 • Sjukvårdande behandling på vårdcentral eller på sjukhus med remiss från en vårdcentral – 2 x 25 kr (50 kr).
 • Hos läkare utan remiss från vårdcentral – 2 x 300 kr (600 kr).
 • Sjukvårdande behandling utan remiss från vårdcentral – 2 x 200 kr (400 kr).
Till toppen av sidan