Se dina läkemedel och förnya recept

Se dina läkemedel och recept

Genom att logga in på 1177.se kan du se information om dina läkemedel. Informationen hjälper dig att använda rätt läkemedel på rätt sätt.

Bild på dosett med läkemedel
Det är viktigt att använda rätt läkemedel på rätt sätt.

Du kan se två olika listor med dina läkemedel när du har loggat in på 1177.se:

 • Lista med läkemedel i journalen.
 • Lista med recept på läkemedel som du hämtar ut på apotek.

Det kan vara olika vilken information du kan se. Det beror på vilken region du bor i.

Lista med läkemedel i journalen

Du som har fyllt 16 år kan se en lista med dina läkemedel när du loggar in på 1177.se. Listan finns i din journal. Det är den listan som du och läkaren använder när ni pratar om vilka läkemedel du tar och hur länge du ska ta dem.

Så här gör du:

 1. Logga in på 1177.se.
 2. Klicka på Journalen under rubriken Journalen.
 3. Klicka på Läkemedel.
 4. Klicka på namnet på läkemedlet.

Du kan se följande information om läkemedlet:

 • Varför du ska ta läkemedlet.
 • I vilken dos du ska ta läkemedlet.
 • När du ska ta läkemedlet.

Alla regioner och mottagningar visar inte listan med läkemedel i journalen på 1177.se. Då kan du kontakta mottagningen för att få listan utskriven på papper.

Lista med läkemedel som du kan hämta ut på apotek

Du som är över 18 år kan se en lista med dina recept när du loggar in på 1177.se.

Så här gör du:

 • Logga in på 1177.se.
 • Klicka på Se information om recept under rubriken Läkemedelstjänster.

Du kommer då till Läkemedelskollen, som är en tjänst hos E-hälsomyndigheten.

Det här kan du se i Läkemedelskollen

I Läkemedelskollen kan du till exempel se dina recept på läkemedel och hur nära du är att få frikort för läkemedel.

Lista över recept på läkemedel

Du kan se följande information om dina recept:

 • Hur länge ett recept på läkemedel är giltigt.
 • Hur många uttag på läkemedel du har kvar.
 • Vilka läkemedel du redan har hämtat ut.

Du kan även få listan utskriven på papper på ett apotek.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för läkemedel under en period. Det kallas högkostnadsskydd.

I Läkemedelskollen kan du bland annat se följande om ditt högkostnadsskydd:

 • Hur mycket du har betalat för det som ingår i högkostnadsskyddet under perioden.
 • Om du har rabatt vid nästa köp.
 • Hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort för läkemedel. 

Fullmakter

Du kan se och hantera fullmakter. En fullmakt ger dig rätt att hämta ut läkemedel på apotek åt någon annan. Det kallas att vara ombud eller fullmaktstagare. I Läkemedelskollen visas fullmakter som du har gett till andra personer och de som du har fått som ombud.

Du som är 13–18 år

Du som är 13–18 år behöver kontakta din läkare eller ett apotek för att få information om dina recept.

Du som är vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare till barn under 13 år kan se information om ditt barns läkemedel när du själv är inloggad.

Så här gör du:

 • Logga in på 1177.se.
 • Klicka på Se information om recept under rubriken Läkemedelstjänster.
 • Klicka på Byt person.
 • Klicka på barnets namn. Du måste först lägga till barnet i listan genom att ange barnets personnummer.

Vem kan se informationen om mina läkemedel? 

Personal på alla apotek och all vårdpersonal i Sverige kan få se vilka läkemedel som har skrivits ut till dig och vilka läkemedel du har hämtat ut.

Du behöver lämna samtycke

Du behöver godkänna att vårdpersonal ska kunna se dina recept och vad du har hämtat ut. Det kallas att lämna samtycke.

Läs mer om Läkemedelskollen på E-hälsomyndighetens webbplats.

Mer om e-tjänsterna

Att logga in på 1177.se

För att logga in på 1177 behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Logga in på 1177.se om du har fyllt 13 år

Du som har fyllt 13 år kan själv logga in på 1177.se och kontakta vården på olika sätt. Du kan till exempel boka en tid eller förnya ett recept.

Förnya recept

Du kan skicka en förfrågan om att förnya ett recept genom att logga in på 1177.se.

Till toppen av sidan