LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Skåne

Läs ditt barns journal i Skåne

Om ditt barn har en allvarlig sjukdom kan du som vårdnadshavare ansöka om att få förlängd åtkomst till journalinformation för ditt barn upp till 16 år, via e-tjänsten Journalen. Möjligheten finns för dig som behöver fortsätta vara aktiv och välinformerad om ditt barns sjukdom, vård och hälsa.

Fyll i blanketten och lämna eller skicka den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör sedan om anökan beviljas eller inte, och beslutet kan inte överklagas.

Ansökan om förlängd åtkomst journalinformation 13–15 år

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Skåne

Försegla e-tjänsten Journalen i Skåne

För att försegla din journalinformation i e-tjänsten Journalen klickar du på Alternativ/Försegla konto när du är inloggad i e-tjänsten. Du kan också fylla i en blankett och skicka den till Journal- och arkivservice eller kontakta dem på telefon, uppgifterna finns i blanketten.

Blankett för att försegla hela eller delar av din journalinformation

Bryta förseglingen

Du måste personligen besöka den vårdcentral där du är listad för att bryta din förseglade journalinformation, det går inte att göra via e-tjänsten.

Skriv ut och ta med blanketten och giltig ID-handling till vårdcentralen. Du kan också beställa blanketten via journal- och arkivservice. När du kommer till vårdcentralen behöver du intyga för vårdpersonal att du inte är tvingad av någon annan att bryta förseglingen och sedan undertecknar du blanketten. Vårdpersonal styrker dina uppgifter och skickar blanketten till journal- och arkivservice som bryter förseglingen.

Blankett för att bryta förseglingen 

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem.

Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Skåne

Att spärra din journal i Skåne

Läs mer om hur du ansöker om spärr eller tar bort en spärr.

Spärra dina uppgifter i Skåne

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Skåne

Du som behandlats i Skåne

När du loggat in hittar du delar av din journalinformation från Region Skåne under rubriken Journalen. Där kan du också se information om bokade tider och vilka kontakter du haft med vården.

Du kan se journalinformation från den offentliga vården och även från vissa privata vårdgivare. Däremot kan du inte se information från förlossningsvården.

Om du är patient inom Psykiatri Skåne kan du se delar av dina journalanteckningar gjorda från den 28 september 2015. Är du patient inom rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri ser du journalanteckningar från den 4 februari 2019. Journalinformation för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning.

Framöver kommer ytterligare journalinformation visas och från fler vårdgivare i länet.

Jag ser information som inte stämmer i min journal

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Skåne

Beställ journalutskrift på papper

Genom att logga in i e-tjänsterna kan du beställa dina journalutskrifter på papper.

Beställ journalutskifter med e-tjänst

Du kan också ringa Journal- och arkivservice och beställa papperskopior eller skicka en betällning med brev.

Telefon: 0771 - 86 66 00, måndag-fredag klockan 8-16.
Postadress: Regionarkivet, enheten för Journal- och arkivservice

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Till toppen av sidan