SKADOR PÅ TÄNDER

Tandolycksfall – när en tand slås ut eller skadas

Det är vanligt att tänder slås ut eller skadas i olyckor. Tänderna ska alltid undersökas av en tandläkare efter en olycka, oavsett om det är mjölktänder eller permanenta tänder som har skadats. Om en permanent tand slås ut är det viktigt att förvara den rätt innan besöket hos tandläkaren.

Mjölktänder är de första tänderna som växer fram. När barnet är mellan fem och sju år börjar barnet att tappa mjölktänderna. De tänder som då växer fram är de permanenta tänderna. De finns kvar hela livet.

Den här texten handlar om tandolycksfall hos både barn och vuxna.

Symtom på att tanden är skadad

Du kan märka att en tand har skadats om du eller barnet har ett eller flera av följande symtom:

 • Tanden sitter lösare än de andra tänderna i munnen.
 • Tanden ändrar färg och blir rosa, gul, grå eller brun.
 • Det gör ont i tanden och det kan vara svårt att äta.
 • Det blöder från tandköttet runt tanden.
 • Tandköttet runt tanden svullnar upp och det bildas blåsor.
 • Det ilar eller känns annorlunda i tanden.
 • En bit av tanden har gått av.

När och var ska jag söka vård?

Om det är en permanent tand

Kontakta genast en tandläkare om du eller ett barn har slagit ut en permanent tand. Är det stängt, sök jourhavande tandläkare.

Kontakta en tandläkare om du eller ett barn har skadat en permanent tand och har ett eller flera av symtomen i listan ovanför.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är en mjölktand

Kontakta en tandläkare om ett barn har slagit ut eller skadat en mjölktand.

Viktigt att förvara en utslagen tand rätt

Sätt aldrig tillbaka en utslagen mjölktand i barnets mun. Det kan skada de permanenta tänderna som väntar i käken under tandköttet.

En utslagen mjölktand behöver inte förvaras enligt instruktionerna nedan. Du kan vira in tanden i papper om du vill ta med den till tandläkaren eller spara den.

En utslagen permanent tand ska förvaras i munnen eller i vätska

En tandläkare behöver undersöka tänderna så snart som möjligt om en permanent tand har slagits ut. Det är viktigt att skydda tandens rot på väg till tandläkaren, så att roten inte torkar ut.

Gör därför något av följande så snart som möjligt efter olyckan:

 • Sätt tillbaka tanden i hålet där tanden satt. Det är det bästa stället att förvara tanden på väg till tandläkaren. Barn kan bita i en näsduk för att hålla tanden på plats.
 • Lägg tanden i ett glas med mjölk om du inte kan sätta tillbaka tanden i hålet.
 • Lägg tanden under tungan om du inte har mjölk och inte kan sätta tillbaka tanden i hålet.
 • Lägg tanden i ett glas med koksaltlösning om du inte har mjölk eller kan förvara tanden i munnen.

Lägg inte tanden i vatten. Det skadar tandroten.

Håll i tandkronan när du tar i den utslagna tanden

Du kan behöva rengöra tanden innan du sätter tillbaka den i munnen. Ta då tag i tandkronan, det är den ljusa delen av tanden. Undvik att röra tandroten.

Skölj försiktigt av tanden i kallt rinnande vatten i cirka tio sekunder. Du kan också skölja tanden i steril koksaltlösning om du har sådan.

Tryck därefter försiktigt tillbaka tanden i munnen, eller om du lägger den i ett glas med vätska enligt punktlistan ovanför.

Lägg en utslagen bit av en permanent tand i vatten

Om det är en bit av en permanent tand som har gått av ska du lägga biten i ett glas med kallt vatten. Den ska ligga där tills du träffar en tandläkare. Det bör ske inom två dygn.

Behandling av permanenta tänder

Du ska alltid kontakta en tandläkare om tanden som har skadat eller slagits ut är en permanent tand. Vilken behandling som behövs beror på skadan.

Ju snabbare tanden sätts på plats, desto större blir möjligheterna att tanden läker bra.

Om en bit av en permanent tand slagits ut

Tandläkaren bygger oftast upp tanden med en plastfyllning. Ibland limmar tandläkaren fast den lösa biten.

Så småningom kan den limmade tanden eller fyllningen behöva bytas ut. Tandläkaren gör då en porslinsfasad eller en porslinskrona.

Har en större bit av tanden slagits av så kan tandens inre synas. Då behöver tandläkaren behandla tandens inre först, innan tanden byggs upp med plastfyllning. Tandens inre behandlas för att minska risken för infektioner.

Om en permanent tand sitter löst

Tanden kan läka av sig själv om den sitter kvar på sin ursprungliga plats. Med det kan blöda och göra ont, och det kan vara svårt att äta mat.

Har tanden flyttats något försöker tandläkaren flytta tillbaka tanden. Därefter fäster tandläkaren den i tänderna bredvid med så kallad fixationstråd och plast. Efter ungefär tre veckor tar tandläkaren bort tråden.

Det är viktigt att du sköter tänderna noga under dessa tre veckor. Du kan läsa mer om hur du ska sköta om tänderna längre ner i artikeln.

Om en permanent tand har slagits ut

Tandläkaren försöker sätta tillbaka tanden där den satt förut. Därefter fäster tandläkaren den i tänderna som sitter bredvid med fixationstråd och plast. Efter ungefär tre veckor tar tandläkaren bort tråden.

Det är viktigt att du sköter tänderna noga under dessa tre veckor. Du kan läsa mer om hur du ska sköta om tänderna längre ner i artikeln.

En utslagen tand kan behöva rotfyllas

En utslagen permanent tand kan behöva rotfyllas efter att den har satts fast. Det beror på att tänder som har växt färdigt har svårt att läka av sig själva. Tanden behöver i sådana fall rotfyllas inom två veckor efter olyckan.

De permanenta tänderna hos barn upp till cirka tio år växer fortfarande. Tänderna kan då oftast läka av sig själva. De behöver inte rotfyllas direkt.

Behandling av mjölktänder

De flesta skador på mjölktänder läker utan problem. Men ibland kan de permanenta tänderna som väntar i käken under tandköttet skadas. Därför är det viktigt att en tandläkare undersöker barnets tänder och käke om barnet skadat eller slagit ut mjölktänder.

Om barnet slagit av en bit av mjölktanden

Har barnet slagit av en bit av en mjölktand brukar tandläkaren bara slipa till tanden om den är vass. Barnet kan få skyddande lack eller fluor på tanden om det ilar mycket.

Tandens inre kan ibland synas om barnet slår av en större bit av mjölktanden. Där finns nerver och blodkärl, och barnet kan få ont i tanden. Tandläkaren drar då ut den skadade tanden.

Om en mjölktand sitter löst

Tandläkaren behandlar oftast inte en tand som sitter löst. Men ibland kan tanden behöva dras ut. Det kan till exempel vara om barnet inte kan bita ihop eller om det finns risk att den permanenta tanden under har skadats.

Om barnet slagit ut en mjölktand

En utslagen mjölktand sätts aldrig tillbaka.

Vad kan jag göra själv?

Det kan göra ont i tanden efteråt, och det kan vara svårt att tugga. Ät då gärna lättuggad mat och undvik att tugga med den skadade tanden. Det kan göra ont i upp till en vecka.

Det är bra om barnet suger så lite som möjligt på napp eller på tummen efteråt, om barnet brukar göra det.

Sköt om tanden efter olyckan

Det är viktigt att fortsätta borsta tänderna, även om det gör ont.

Du kan behöva skölja munnen med klorhexidin om tandläkaren använt fixationstråd för att fästa en utslagen eller lös tand. Klorhexidin är en vätska som dödar bakterier. Du kan köpa klorhexidin på ett apotek.

Skölj munnen morgon och kväll i ungefär tre veckor, tills fixationstråden tagits bort. Du kan också tvätta rent bara det skadade området, om det är svårt att skölja munnen. Tvätta då tanden och tandköttet med en bomullspinne och klorhexidin.

Använd smärtstillande läkemedel

Om det gör ont kan smärtstillande läkemedel lindra, till exempel något av följande:

 • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol.
 • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen.

Komplikationer

En permanent tand eller en mjölktand som har varit skadad kan efter en tid ändra färg och bli rosa, gul, brun eller grå. Vilken färg tanden får beror på vad som händer:

 • En rosa tand innebär att det har blivit en blödning inne i tanden.
 • En gul tand innebär att det har bildats förkalkningar inne i tanden.
 • En brun eller grå tand kan innebära att tanden har infekterats.

Tanden behöver inte behandlas om den har fått en blödning inuti eller om det bildas förkalkningar. Blödningen går över av sig själv och efter ett tag blir tanden vit igen. Förkalkningen går däremot inte över, utan den gula färgen kommer att finnas kvar.

En infekterad tand kan göra ont. Tanden kan också kännas lös och ibland ser den längre ut än tidigare. En tandläkare ska alltid undersöka tanden om den har blivit grå. Ibland kan vissa gråa missfärgningar försvinna av sig själva, men tanden kan också behöva rotfyllas.

Tanden kan dö efter några år

Det kan hända att en permanent tand får skador på roten som inte går att behandla. Tanden kommer då att dö efter några år. Men det går att ersätta tanden med ett implantat eller en så kallad bro. En tandläkare eller tandläkarspecialist gör då en utredning för att se om det går att ersätta tanden.

Barn kan få en tillfällig bro

Ett barn vars tand har dött kan få en tandställning med en plasttand. Plasttanden ersätter den saknade tanden tills barnet har blivit äldre och kan få en tillfällig bro. När barnet är runt 20 år kan en tandläkare eller tandläkarspecialist göra en utredning, för att se om barnet kan få ett implantat.

Barn kan få den skadade tanden ersatt med en frisk tand

Ibland får alla tänderna inte plats i käkarna hos ett barn. Det beror på hur tänderna växer, och inte på en tandolycka. Om det händer behöver tandläkaren ta bort en tand. Har barnet då slagit ut en tand kan den utdragna friska tanden ersätta den utslagna tanden.

Det är bara barn vars tänder inte har växt klart som kan få denna behandling.

Hur kan jag förebygga tandskador?

Använd tandskydd vid vissa sporter

Vid vissa sporter och aktiviteter är det större risk att skada tänderna. Då är det bra att använda tandskydd. Det är särskilt viktigt att använda tandskydd om du eller barnet har utstående framtänder.

I början kan det kännas ovant med tandskydd men de flesta vänjer sig snabbt.

Tandskydden tillverkas hos tandläkaren. Du eller barnet får lämna ett avtryck av tänderna, så tandskyddet är personligt. Om tandskyddet går sönder är det bäst att tillverka ett nytt.

Det varierar mellan olika landsting och regioner hur mycket ett tandskydd kostar. Kontakta din tandläkare för att ta reda på vad som gäller i för dig.

Mer om tänder och tandskador

Tanden sitter fast i käkbenet med sin rot. Kronan är den del som syns i munnen. I tandens inre finns blodkärl och nerver. Tandens inre kallas för tandnerven eller pulpan.

En tand består av en krona och en rot. Kronan är den del som syns i munnen. Roten sitter fäst i käkbenet.

Kronans yta är i emalj. Den största delen av tanden består av tandbenet. Den innersta delen av tanden kallas för tandnerven eller pulpan. Där finns tandens nerver och blodkärl.

Vanligt att barn skadar sina tänder

Det är lätt hänt att barn ramlar och skadar sina tänder. Ofta händer olyckorna när barnet leker eller lär sig gå, cykla eller åka skridskor.

De flesta tandolyckor där mjölktänder skadas sker när barnet är två till tre år. Det är vanligast att mjölktanden blir lös.

De permanenta tänderna hos barn skadas oftast när barnet är mellan åtta och tio år. Den vanligaste skadan är att barnet slår av en bit av en framtand. Många gånger händer det vid cykelolyckor eller när barnet idrottar.

Till toppen av sidan