Bett, stick och växter

Stick av fjärsing

Fjärsing är den enda fiskart i Sverige som har ett farligt gift. Du kan sticka dig på en fjärsing om du plockar fisken ur nät. Du kan också råka trampa på den när du badar.

Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Om du råkar röra en tagg sprutas gift ut automatiskt som försvar. Även döda fiskar har gift i taggarna.

Fjärsing är vanlig längs västkusten men förekommer också i södra Östersjön. Den lever under sommartid på grunt vatten, ofta nerbäddad i bottensanden.

Symtom

Ett stick av en fjärsing gör mycket ont. Huden vid stickstället kan bli svullen och få en annan färg. Du kan också få huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående.

Du kan ha ont vid stickstället i flera dygn. Svullnaden kan hålla i sig i flera veckor, ibland månader. Ibland blir såret vid stickstället infekterat efter några dagar.

Vad kan jag göra själv?

Du bör göra följande för att så fort som möjligt försöka minska giftets verkan:

  • Sänk snarast ner den del av kroppen som har stuckits i varmt vatten eller annan vätska. Vätskan ska vara så varm som möjligt utan att det bränns, 40 till 45 grader. Testa temperaturen först med en annan del av kroppen, till exempel ett finger.
  • Håll kvar kroppsdelen i den varma vätskan i en halvtimme upp till en timme, eller tills smärtan går över. Skadorna minskar eftersom giftet blir mindre aktivt av värme. Fyll på med nytt hett vatten så att vattnet fortsätter vara varmt.
  • Försök ta bort eventuella rester av gifttaggen.
  • Håll den angripna kroppsdelen så stilla som möjligt.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du inte kan få ut taggresterna själv, eller om huden runt såret efter några dagar blir rött och svullet med varbildning. Detsamma gäller om du själv inte lyckats lindra smärtan inom 30 till 60 minuter, eller om svullnaden eller smärtan ökar.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • huvudvärk
  • yrsel
  • frossa
  • svettningar
  • illamående.

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Vattensäkerhet för barn och vuxna

Många människor tycker det är roligt att vistas vid och i vatten. Samtidigt är det lätt att överskatta sin egen förmåga. Drunkningsolyckor kan hända överallt där det finns vatten som till exempel i badkar, sjöar, vattenpölar, bassänger eller på öppet hav.

Bränd av manet

Maneter finns både i svenska och utländska hav. Det kan göra väldigt ont om du nuddar eller kommer nära vissa maneters trådar.

Till toppen av sidan