Bett, stick och växter

Loppbett

Loppor är blodsugande parasiter. Loppbett märks som små röda kliande utslag. Loppor försvinner oftast av sig själv och du behöver inte söka vård om du har blivit biten. Husdjur som har blivit bitna av loppor behöver däremot få behandling.

Vuxna loppor är två till fyra millimeter och kan synas med blotta ögat.

Symtom

Bett från loppor ger röda utslag som kliar kraftigt. Vanligtvis kommer utslagen på överkroppen. De kan vara från några millimeter upp till ungefär en centimeter. Ofta kan du se ett litet sår i mitten av utslaget. Det finns ofta flera bett på rad eftersom loppan gör flera provbett.

Utslagen kan komma och försvinna under några veckor, men till slut försvinner de av sig själv.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får loppbett behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du är osäker på om det är loppbett du har fått. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om huden vid betten blir kraftigt svullen, röd och gör ont. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra för att lindra vid loppbett.

Lindra klådan efter loppbett

Prova att lindra klådan med kylbalsam, alsolsprit eller alsolgel. Det kan också kännas skönt att badda med kallt vatten eller kyla med en isbit inlindad i en tygbit.

Du kan smörja med receptfri kräm eller salva med hydrokortison om det kliar mycket. Följ bruksanvisningen som finns i förpackningen. Rådgör med läkare eller BVC innan du använder hydrokortison på barn under två år.

Du kan också använda receptfria antihistaminer i tabletter eller flytande form om klådan är besvärlig. Det finns olika åldersgränser för olika preparat. Följ bruksanvisningen som finns i förpackningen. Du kan också fråga om råd på apotek.

Klia inte på betten

Försök att inte klia på betten. Då försvinner svullnaden snabbare. Klådan kan bli värre om du kliar.

Bettet kan bli infekterat om du kliar så att huden rivs sönder.

Om husdjuren har loppor

Behandla husdjur som har loppor med ett receptfritt medel som du kan köpa på apotek. I förpackningen finns en beskrivning av hur du ska göra. Du kan också fråga en veterinär.

Du bör också städa rent inomhus. Kontakta en professionell skadedjursbekämpare om det är svårt att bli av med djurlopporna.

Minska risken för loppor

Loppor trivs på varma, fuktiga och smutsiga ställen där de gärna lägger ägg. I dag är vår inomhusmiljö så ren och ventilationen så god att människoloppan inte trivs.

Det bästa sättet att undvika djurloppor är att hålla hemmet och eventuella husdjur rena. Du kan hålla djurloppor borta från dig själv med hjälp av myggmedel. Vissa myggmedel ska inte användas på små barn. Följ anvisningarna på förpackningen.

Olika sorters loppor

Det finns många olika lopparter. Loppor lever oftast på däggdjur, men en mindre andel lever på fåglar. Loppor och löss är två helt olika insektsarter.

Loppor har inga vingar men många arter har kraftiga bakben. Det gör att de kan hoppa långt, både från ett djur till ett annat och från djur till människor. Därmed kan de överföra infektioner från en djurart till en annan och från djur till människa.

Människoloppor

Människoloppor förekommer sällan i Sverige. Loppan är sällsynt i Europa, men kan finnas på ställen med dålig hygien.

Djurloppor

Djurloppor är mycket vanligare än människoloppor. Djurloppor lever på till exempel katter, hundar eller fåglar. Men vid brist på rätt värddjur kan de även bita andra djur eller människor.

Fågelloppor kan attackera såväl människor som hundar och katter. Men för att fågelloppor ska kunna föröka sig behöver de blod från sitt eget specifika värddjur. Fågelloppor kan därför inte bli fler om de kommer in i hemmet, men de kan överleva i någon månad.

Katter eller hundar kan angripas av kattloppor, som kan föröka sig inomhus.

Strandloppor

Strandloppor lever på sandstränder och kan ge bett om du vistas där.

Följdsjukdomar

Sjukdomar som kan överföras genom loppbett är pest och tyfus. Dessa sjukdomar finns inte längre i Sverige.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan