Akuta råd – första hjälpen

Allergisk chock – anafylaxi

Vid allergi är du allergisk mot ett speciellt ämne. Du kan reagera genom att till exempel få rinnande snuva, tungt att andas, kliande ögon eller hudutslag. Det är ovanligt, men ibland kan du få en svårare allergisk reaktion. Den kan vara livshotande och kallas för allergisk chock eller anafylaxi.

Ämnen som kan ge en sådan allergisk chock finns i till exempel jordnötter, mandel, skaldjur, fisk och mjölk och vissa läkemedel. Du kan även få reaktioner efter getingstick eller bistick.

Symtom

Först kan du till exempel känna att läpparna och tungan domnar. Du kan också bli röd i ansiktet. Du kan också få klåda som ofta börjar i hårbottnen och sedan sprider sig till ansiktet, näsan. Du kan snabbt bli sämre om du inte får behandling.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får ett eller fler av följande besvär:

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om:

  • Läpparna, tungan och svalget kliar eller svullnar.
  • Du får svårt att andas.
  • Du blir matt, yr och det känns som du ska svimma.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Du behöver snabbt vård när du får en allergisk reaktion. Det bör också utredas om det är första gången. Det kan också bli aktuellt med akutläkemedel att ha till hands om du får en reaktion igen.

Om det är första gången du får akuta besvär

Om det är första gången du får en kraftig allergisk reaktion ska du genast söka vård. Det gäller även om du tycker det lugnar ned sig.

Du som söker vård för en svårare allergisk reaktion brukar få antihistamin och kortison i form av tabletter, och vid en svårare reaktion även en spruta med adrenalin. Du kan få stanna några timmar för övervakning på mottagningen.

Vid en allvarligare reaktion kan du behöva läggas in på sjukhus. Du får samma läkemedel och kanske också vätska direkt in i blodet som kallas dropp. På sjukhuset övervakar personalen att du mår bra och att hjärta och lungor fungerar som de ska. Du får ytterligare läkemedel om du behöver det.

Behandling kan behövas efter en kraftig allergisk reaktion

Efter en svår allergisk reaktion får du diskutera med läkare vilket akutläkemedel du behöver ha till hands, ifall du får en reaktion igen. Du behöver också veta hur du kan undvika nya allergiska reaktioner.

Ta alltid med dig läkemedel mot allergi

Ta alltid med dig dina akutläkemedel om du vet att du riskerar att få en allergisk chock. Adrenalin finns som injektionspennor som är lätta att ta själv. Läkemedlet sprutas in i muskeln på lårets yttersida. Det går bra att sticka genom tunnare kläder.

Du kan ge dig själv adrenalin med en injektionspenna

Du som riskerar svår allergi brukar få en injektionspenna med adrenalin att ta själv. Du får två pennor utskrivna på recept ifall behandlingen behöver upprepas.

Det är viktigt att du i förväg tar reda på hur pennan ska användas, så att du vet hur du ska göra om du skulle få en svår allergisk reaktion. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg. Fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du känner dig osäker.

Vissa kan få kortisontabletter som ett komplement till adrenalinpennan

Vid svårare besvär kan du ibland få kortisontabletter utskrivna på recept. Tabletterna kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan. Det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt och därför ska pennan tas först vid svåra allergiska besvär. Läkaren berättar vid vilka tillfällen pennan ska tas.

Barn som får en allergisk reaktion

Äldre barn som har svår allergi kan ofta ta adrenalinpennan själv. Till de minsta barnen ger en vuxen pennan. Det är viktigt att du som vuxen får träna på att ge pennan så att du vet hur du ska göra om barnet får en svår allergisk reaktion. Det är bra om du som är närstående försöker skapa lugn och ro.

Det är också viktigt att närstående och till exempel skola eller förskola informeras om allergin och hur de ska göra vid en svår reaktion.

Gör så här om du får akuta besvär

Så här gör du eller ditt barn vid en svår allergisk reaktion:

  • Ta adrenalin som injektionspenna. Detta kan upprepas efter 10-15 minuter.
  • Ring 112.
  • Du som har astma kan ta 1-2 doser luftrörsvidgande läkemedel om du har det tillgängligt. Det kan också upprepas efter 10 minuter.
  • Ta en antihistamintablett och kortisontabletter om du har det tillgängligt. Ta alltid adrenalinpennan först eftersom det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt.

Det är viktigt att få igång andningen genom hjärt-lungräddning om en person har slutat andas.

Till toppen av sidan