Sunda vanor

Hälsosamma levnadsvanor under coronapandemin

Innehållet gäller Skåne

För de allra flesta har vardagen förändrats under den pågående pandemin. Många känner också en ökad ängslan och oro. Den nya situationen kan leda till att dina levnadsvanor och vardagsrutiner förändras.

Har du märkt att dina vanor förändrats när det gäller fysisk aktivitet, matvanor, alkohol eller tobak?

Det är extra viktigt under pågående pandemi att förstå hur kroppen påverkas av dina levnadsvanor. Levnadsvanorna blir ofta annorlunda när dina vardagsrutiner förändras, vilket i sin tur kan påverka din hälsa.

Till toppen av sidan