Psykisk hälsa

Vår hälsa påverkas när vi hjälper andra

Innehållet gäller Skåne

Många får spontant en stark önskan om att vilja hjälpa till om de kan när tiderna är svåra. Det kan till exempel vara vid en kris eller katastrof. Vad beror det på och hur påverkas egentligen hälsan när människor hjälper varandra?

I osäkra och skrämmande tider är det vanligt att känna stress och oro. Det är en naturlig reaktion när man inte vet vad som kan hända i framtiden, men ändå tänker på vad som skulle kunna hända. Hur starkt man reagerar är olika mellan olika människor. 

Alla reagerar olika när de är rädda eller oroliga. En del blir arga eller ledsna. Andra kan få svårt att koncentrera sig eller få svårt att sova. Man kan också få ont i kroppen. En del bekymrar sig inte alls så mycket och det är också okej.  

Naturligt att vilja hjälpa 

När kroppen reagerar vid stress och oro utsöndrar hjärnan ämnet oxytocin. Oxytocin är ett hormon som lindrar smärta och minskar obehag. Det gör så att det blir lättare att hantera den svåra situationen. Oxytocin påverkar också viljan att ta kontakt med och hjälpa andra om det går. Det är alltså en naturlig reaktion på att bli hjälpsam i skrämmande och oroliga situationer.  

Mängden oxytocin ökar när man upplever att det finns stöd att få i omgivningen. Detsamma gäller när man själv ber någon om hjälp. Det i sin tur gör att man känner sig lugnare och det lindrar oron. Man blir alltså lugnare både av att hjälpa andra och att be om hjälp.  

Omsorg om andra påverkar hälsan på flera sätt

En del tycker det är viktigare än andra att hjälpa till och det finns inget som är rätt eller fel i det. Hur mycket man klarar av att hjälpa till och på vilket sätt beror också på hur man själv har det i livet. Detta kan ändra sig över tid. 

När man hjälper andra kan man uppleva det som att livet känns mer meningsfullt och att man är en del av ett större sammanhang.

Forskare har i olika undersökningar kommit fram till att vara vänlig och hjälpa andra påverkar hälsan positivt. Hälsan påverkas på flera sätt:

  • Man mår bättre.
  • Man känner sig nöjdare med livet. 
  • Det finns en lägre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. 
  • Blodtrycket blir lägre.
  • Man kan lättare hantera stress.  

Gemenskap med andra kan förändra synen på livet 

Det händer ofta att människor får nya vänner och lär sig nya saker när de träffas och samarbetar med andra kring en extra tuff situation. Gemenskapen kan göra att man känner sig mindre ensam och istället mer levande. Det ger perspektiv på vardagen. Känslan av tacksamhet över den egna tillvaron kan öka, trots de svårigheter som ändå kan finnas i den. 

Uppfattningen man har om sig själv, det vill säga självkänslan, kan påverkas positivt när man är omtänksam, givmild och generös. Det kan till och med vara så att den svåra situationen är ett tillfälle till att göra det som stämmer överens med hur man vill vara och leva som människa. Det i sin tur kan inspirera fler till att vilja hjälpa till. Detta kan vara en av förklaringarna till varför många människor  engagerar sig vid till exempel kriser i samhället, krig eller andra katastrofer. 

Att ta hand om och hjälpa sig själv

Personer som gärna hjälper till kan behöva tänka extra på att ta hand om sig själv. Man kan också själv behöva be andra om hjälp. Det är nämligen lätt att bli så engagerad att man glömmer bort sina egna behov. Det kan handla om allt ifrån sömn, mat och vila till att stanna upp och tänka över ens roll i helheten. En person kan inte lösa alla bekymmer i världen.  

Till toppen av sidan