Beröm, kritik eller förslag på förbättringar

Lämna synpunkter efter samtal med 1177

Innehållet gäller Skåne

Har du synpunkter eller klagomål på rådgivningen som du fick när du ringde 1177?

På den här sidan kan du skicka in dina synpunkter på samtalet med sjuksköterskan som svarade när du ringde telefonnumret 1177.

Du kan inte få medicinsk rådgivning eller hjälp med andra ärenden via formuläret.

Du kan inte skicka in frågor om vaccination eller bokning av vaccination via formuläret.

Gör så här för att skicka synpunkter

Skicka in dina synpunkter på telefonsamtalet med 1177 genom att fylla i formuläret. Gör så här:

  • Fyll i datumet och tiden när du ringde 1177.  
  • Fyll i telefonnumret som du ringde ifrån. 
  • Skriv inte ditt personnummer eller andra känsliga personuppgifter. 
  • Du väljer själv om du vill bli kontaktad om dina synpunkter. 

Fyll i formuläret

Vill du bli kontaktad av 1177 angående din synpunkt?
Hur vill du att vi ska kontakta dig?

Hantering av personuppgifter

Tänk på att din synpunkt blir en allmän handling som kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Handlingen kan lämnas ut efter att en sekretessprövning gjorts. Region Skåne hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter registreras i vårt diarium och arkiveras digitalt av regionarkivet.

På den här sidan hittar du information om hur Region Skåne hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter.

Hit vänder du dig för andra ärenden

Behöver du förnya recept eller boka en tid för vårdbesök? Då ska du ringa din mottagning eller använda mottagningens e-tjänster på 1177.se. 

Hitta din mottagning

Lämna andra synpunkter

Lämna synpunkter om du inte är nöjd med vården

Lämna synpunkterna på e-tjänsterna på 1177.se

Lämna synpunkter på webbplatsen 1177.se

Kontakter om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vården - lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Om du inte är nöjd med tandvården - lämna synpunkter

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål. I de flesta fall kan klagomål och eventuella missförstånd redas ut genom kontakt med den som har utfört tandvården.

Till toppen av sidan