2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Beröm, kritik eller förslag på förbättringar

Lämna synpunkter på ditt samtal med 1177 på telefon

Innehållet gäller Skåne

Har du synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 på telefon?

På den här sidan kan du skicka in dina synpunkter på samtalet med sjuksköterskan som svarade när du ringde telefonnumret 1177.

Du kan inte få medicinsk rådgivning eller hjälp med andra ärenden via formuläret.

Du kan inte skicka in frågor om vaccination eller bokning av vaccination via formuläret.

Skåne

Hit vänder du dig för andra ärenden

Sjuksköterskorna som svarar när du ringer telefonnumret 1177, kan inte boka tid för vaccination eller provtagning.

Boka tid för vaccination mot covid-19

Beställ test för covid-19 

Andra vårdärenden

Behöver du förnya recept eller boka en tid för vårdbesök? Då ska du ringa din mottagning eller använda mottagningens e-tjänster på 1177.se.   

Lämna synpunkter om du inte är nöjd med vården  

Lämna synpunkter på 1177 Vårdguidens e-tjänster  

Lämna synpunkter på webbplatsen 1177.se  

Synpunkter till 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne

Vill du bli kontaktad av 1177 Vårdguiden på telefon angående din synpunkt?
Hur vill du att vi ska kontakta dig?

Hantering av personuppgifter

Tänk på att din synpunkt blir en allmän handling som kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Handlingen kan lämnas ut efter att en sekretessprövning gjorts. Region Skåne hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter registreras i vårt diarium och arkiveras digitalt av regionarkivet.

På den här sidan hittar du information om hur Region Skåne hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter.

Till toppen av sidan