KONTAKT

Synpunkter på 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Har du synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne? På den här sidan kan du skicka in dina åsikter.

Gör så här:

  • Fyll i det datum och den tidpunkt då du ringde till 1177 Vårdguiden på telefon.
  • Fyll i det telefonnummer som du ringde ifrån.
  • Du ska inte skriva ditt personnummer eller andra känsliga personuppgifter.
  • Du väljer själv om du vill bli kontaktad angående dina synpunkter.

Tänk på att du kan endast lämna synpunkter som handlar om 1177 Vårdguiden på telefon via det här formuläret.

Du kan inte ställa frågor om sjukvårdsrådgivning via formuläret. För exempelvis receptförfrågningar eller tidsbokningar ska du kontakta din mottagning direkt eller använda e-tjänsterna.

För sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska ring 1177.

Om du inte är nöjd med den vård du har fått kan du lämna dina synpunkter här.

Här kan du lämna synpunkter för webbplatsen 1177.se

Här kan du lämna synpunkter för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Synpunkter till 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne

Vill du bli kontaktad av 1177 Vårdguiden på telefon angående din synpunkt?
Hur vill du att vi ska kontakta dig?

Hantering av personuppgifter

Tänk på att din synpunkt blir en allmän handling som kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Handlingen kan lämnas ut efter att en sekretessprövning gjorts. Region Skåne hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter registreras i vårt diarium och arkiveras digitalt av regionarkivet.

På den här sidan hittar du information om hur Region Skåne hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter.

Till toppen av sidan