Vaccinationer

Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Person får en spruta i överarmen
Det är vanligast att få sprutan i överarmen.

Här kan du läsa mer om influensa

Vissa personer rekommenderas vaccin

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon i din närhet som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19.

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det.

Vaccinationen är gratis om du rekommenderas att vaccinera dig därför att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccin för dig som behöver skydda någon annan

Du som bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också att vaccinera dig.

Det varierar om du behöver betala för vaccinationen. Det beror på var du bor. Välj region högst upp på den här sidan för att få rätt information. 

Skåne

Du som bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar i Skåne betalar 170 kronor för vaccinationen.

Barn och vaccin

Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. 

Varför ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation.

En del får influensa fast de har vaccinerat sig. Men de flesta vaccinerade som får influensa blir inte lika sjuka som de skulle ha blivit utan vaccinet.

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig har du ett skydd mot de varianter av viruset som ingår i årets vaccin. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara en ny variant av influensaviruset som orsakar influensa. Därför behöver du vaccinera dig varje år.

Du som rekommenderas att vaccinera dig mot influensa kan också behöva vaccinera dig mot pneumokocker.

Rekommenderas alla att vaccinera sig?

Nej. Risken är liten att bli allvarligt sjuk om du är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd då vaccination mot influensa rekommenderas.

En del vill vaccinera sig ändå, för att undvika att bli sjuka i influensa. Då kan du behöva vänta en tid innan du får vaccinera dig. Det är för att de som rekommenderas att vaccinera sig ska få göra det först.

Du får betala själv. Du som är anställd kan fråga om arbetsgivaren kan betala för vaccinationen.

Var kan jag vaccinera mig?

Välj region längst upp på sidan. Då får du rätt information om vad som gäller där du är.

Skåne

Vaccination mot influensa i Skåne

I Skåne kan du vaccinera dig mot influensan på olika ställen.

 1. Riskerar du att bli allvarligt sjuk i influensan? Då vaccinerar du dig på din vårdcentral. Vaccinationen är gratis för dig. 

  Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka

  På vissa vårdcentraler behöver du boka tid och på andra finns det drop-in:

  Vårdcentraler i Skåne
 2. Riskerar du inte att bli allvarligt sjuk i influensa? Då kan du vaccinera dig på andra ställen som på en vaccinationsmottagning eller ett apotek som erbjuder vaccination. Du betalar själv för vaccinationen.

När du vaccinerar dig

Du får svara på frågor om din hälsa före vaccinationen. Du får därför fylla i en blankett som kallas hälsodeklaration. Du fyller i blanketten innan du blir vaccinerad.

När du vaccinerar dig mot influensan kan du samtidigt vaccinera dig mot covid-19 om det är dags för dig att ta nästa spruta.

Så lång tid behöver det minst gå mellan sprutorna

Information på andra språk

Det finns information om vaccination mot influensa i Skåne på lättläst svenska och på andra språk:

لعربية/arabiska

English/engelska

Så går vaccinationen till

Du får influensavaccinet genom en spruta. De flesta får sprutan i överarmen. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet i låret.

Vuxna och barn från nio år får en dos när de vaccineras mot influensa. Det gäller även om du eller barnet är ovaccinerad sedan tidigare.

Barn från sex månader till och med åtta år får två doser med minst fyra veckors mellanrum, om de är ovaccinerade sedan tidigare. Har barnet vaccinerats tidigare räcker det med en dos.

Vaccinationen behöver upprepas varje år.

Barn och unga kan få vaccin som nässprej

För barn som är över två år och ungdomar upp till 18 år finns också ett vaccin i form av en nässprej.

Barn och unga som är vaccinerade sedan tidigare får en dos.

Ovaccinerade barn och unga får två doser med fyra veckors mellanrum.

En dos delas i två så att barnet eller ungdomen får en halvdos i vardera näsborren.

Barnet eller ungdomen får vaccinet vid besök hos en läkare eller en sjuksköterska. Här kan du läsa om att förbereda barn för besök i vården.

Graviditet och amning

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd när hen är nyfödd.

Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter graviditetsvecka 12. Du kan vaccinera dig tidigare om du har en sjukdom som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa om du är gravid eller om du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

När ska jag inte vaccinera mig?

Du ska inte ha någon pågående infektion eller feber när du vaccineras.

Prata med en läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Prata med en läkare om du är allergisk

Prata med en läkare innan du vaccinerar dig om något av följande stämmer:

 • Du är allergisk mot hönsägg eller kyckling.
 • Du tror eller vet att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.
 • Du har tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig.

Influensavaccin innehåller alltid ägg. Men mängderna är så små att risken är liten för en allergisk reaktion.

Vaccin som nässprej är olämpligt för en del

Vaccin som ges i form av nässprej består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn och ungdomar med ett försvagat immunförsvar. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Det går att vaccinera sig samtidigt med de flesta andra vaccin.

Vaccination mot covid-19

De flesta över 18 år kan vaccinera sig samtidigt mot influensa och covid-19. Men om du är under 18 år behöver det gå sju dagar mellan vaccinationerna. 

Vaccination mot bältros

Det kan behöva gå några dagar mellan en vaccination med ett förstärkt influensavaccin och vaccination mot bältros. Fråga när du vaccinerar dig.

Mer om vaccin mot influensa

Det kan vara flera virusvarianter som orsakar influensa. Därför innehåller vaccin mot influensa tre eller fyra olika virusvarianter.

Världshälsoorganisationen bestämmer i februari varje år vilka virusvarianter som behöver ingå i vaccinet för kommande influensasäsong. Världshälsoorganisationen brukar förkortas WHO.

Förstärkt vaccin för vissa

Det finns förstärkta vaccin mot influensa för vissa personer med ökad risk att bli allvarligt sjuka. 

Du som bor på ett äldreboende och är 65 år eller äldre erbjuds ett vaccin med ämnen som hjälper immunförsvaret att reagera på vaccinet. Det kallas att vaccinet är adjuvanterat.

Högdosvaccin

Det finns också vaccin som är förstärkt genom att ges i högre doser. De kallas högdosvaccin och kan användas från 60 års ålder.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Frågor och svar

Mer på 1177.se

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Influensa

Influensa är ett virus som smittar mest under vinterhalvåret. Du kan snabbt känna dig mycket sjuk med ont kroppen och hög feber. Det flesta blir friska av sig själva. Du kan göra mycket för att slippa bli sjuk.

Till toppen av sidan