Undersökningar du kan göra själv

Gynekologisk egenprovtagning för HPV i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Är du kvinna och mellan 23 och 70 år? Då blir du som bor i Skåne erbjuden att testa dig regelbundet för HPV genom gynekologisk egenprovtagning. Du testar dig själv hemma och skickar sedan in provet för analys.

Den här texten finns också på lätt svenska.

I Skåne används gynekologisk egenprovtagning för att upptäcka HPV, humant papillomvirus. HPV är ett mycket vanligt virus. Ibland kan HPV orsaka cellförändringar i livmoderhalsen.

Tidigare har du fått en kallelse till cellprovtagning på en barnmorskemottagning. Nu får du istället hem ett test för egenprovtagning för HPV. Du tar testet hemma och skickar sedan in det. Egenprovtagningen är lika säker för att upptäcka HPV som ett prov på en barnmorskemottagning.

Det är viktigt att testa sig

Det är viktigt att testa sig för HPV. Därför ska du alltid testa dig när du får hem ett test. 

Upptäcks HPV tidigt innebär det att eventuella cellförändringar kan behandlas i ett tidigt skede. 

Cellförändringarna kan ibland utvecklas till livmoderhalscancer. Att testa sig med egenprovtagning för HPV är ett bra sätt att skydda sig mot cancer. Cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.

Egenprovtagning är frivillig och kostar inget.

Vem erbjuds egenprovtagning för HPV?

Du blir regelbundet erbjuden egenprovtagning för HPV om du är kvinna och är mellan 23 och 70 år. Du får ett brev och provtagningsmaterial hemskickat till dig när det är dags.

  • Du som är mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning vart tredje år. Om HPV finns i provet, kallas du för en uppföljande provtagning hos barnmorska.
  • Du som är mellan 50 och 70 år erbjuds provtagning vart femte år. Om HPV finns i provet, kallas du för en uppföljande provtagning hos barnmorska.

Om du är 64 år eller äldre och provet inte innehåller HPV, behöver du inte göra fler provtagningar.

Du ska inte testa dig mellan de tillfällen du får erbjudande om egenprovtagning för HPV. Provtagningen följer samma tidsintervall som har använts tidigare.

Om du får gynekologiska besvär som förändrade flytningar eller blödningar ska du kontakta en läkare för att bli undersökt.

Klåda och smärta i underlivet

Mens, blödningar och flytningar

Du som är gravid

Du som är gravid ska inte använda dig av egenprovtagning för HPV. Du kan istället ta provet hos en barnmorska eller vänta tills efter graviditeten. Prata med din barnmorska om du vill lämna ett prov.

Du som är vaccinerad mot HPV

Testa dig även om du är vaccinerad mot HPV. Det är viktigt att vaccinera sig eftersom det ger ett bra skydd mot HPV. Vaccinationen ger dock inte ett fullständigt skydd och därför är det viktigt att du testar dig.

Du som har skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter? Då ska du beställa egenprovtagning för HPV genom att kontakta Rådgivning egenprovtagning HPV. Ditt provsvar får du skickat hem till dig från Skatteverket.

Om du har blivit omskuren

Kvinnlig omskärelse innebär att en kvinnas yttre könsorgan har tagits bort eller skadats. Kvinnlig omskärelse är förbjudet i Sverige och i de flesta länder.

Du som har blivit omskuren kan ta provet själv om du kan föra upp provtagningspinnen i slidan. Om det inte går kan du kontakta Rådgivning egenprovtagning HPV för att få råd. Du kan till exempel få hjälp med att ta provet hos en barnmorska istället.

Könsstympning – omskärelse av flickors underliv

Vem behöver inte regelbunden egenprovtagning för HPV?

Du som aldrig har haft sex med någon behöver inte göra provet. Livmoderhalscancer orsakas av HPV som smittar genom sexuell kontakt. Du kan få viruset oavsett om du har sex med män eller kvinnor, och vid smeksex och andra typer av sex.

Har du opererat bort hela livmodern och livmodertappen, det vill säga gjort en total hysterektomi? Då behöver du inte ta prov för HPV. Kontakta Rådgivning egenprovtagning HPV i dessa fall för att utskicken till dig ska avslutas.

Så går det till

Du får ett brev hem med posten med provtagningsmaterial när det är dags för egenprovtagning. Du ska inte använda något läkemedel i slidan ett dygn före provtagningen. Om du har mens ska du vänta med att ta provet tills mensen är över.

Gör så här:

  • Gör egenprovtagningen på dig själv. Det finns instruktioner i brevet för hur du ska ta provet och hur provröret ska märkas upp. Provet är gynekologiskt och tas i slidan.
  • Skicka tillbaka provet för analys i det kuvert som du fick tillsammans med provtagningsmaterialet. Kuvertet ska postas inom en vecka efter provtagningen.
  • Du får provsvaret med brev hem inom tre månader.

I filmen berättar barnmorskan Karolina om hur du tar provet för HPV. Senast uppdaterad 18 maj 2022.

Om provsvaret – och när får jag svar?

Provet visar om du har viruset HPV som kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen. Provsvaret skickas hem till dig med brev inom fyra veckor. Kontakta Rådgivning egenprovtagning HPV om du inte fått ditt provsvar.

Om ditt prov innehåller HPV

Om ditt prov innehåller HPV får du en tid för provtagning hos en barnmorska inom tre månader efter du gjorde egenprovtagningen.

En sådan provtagning kallas för gynekologisk cellprovtagning. En gynekologisk cellprovtagning visar om HPV-infektionen har gett cellförändringar eller i sällsynta fall cancer.

I de flesta fall läker HPV-infektionen utan att ge cellförändringar. Då behöver du inte heller någon behandling.

Om ditt prov inte innehåller HPV

Om ditt prov inte innehåller HPV får du ett nytt erbjudande om egenprovtagning när det är dags att provta sig igen.

Vanliga frågor och svar

Gör det ont att ta provet?

Att testa sig för HPV är smärtfritt för de flesta.

Vad ska jag tänka på om mitt prov som jag tog själv hemma innehåller HPV?

Det är viktigt att du går på den tid du får till barnmorska för att göra ett cellprov. Cellprovet kan visa om HPV-infektionen har gett cellförändringar eller i sällsynta fall cancer. 

Använd kondom när du har sex, speciellt om du har en ny partner.

Mer information om HPV – humant papillomvirus

Vad händer om jag inte vill ta provet eller inte skickar in det?

Om du inte tar provet eller inte skickar in det, får du en påminnelse efter ett år med information om hur du beställer ett nytt test.

Vad ska jag göra med provtagningsmaterialet om jag väljer att inte använda det?

Om du väljer att inte testa dig kan du slänga provtagningsmaterialet i hushållssoporna, sorteras som restavfall.

Vad gör jag om jag har ett manligt personnummer?

Transpersoner med livmoderhals ingår inte i systemet för gynekologisk egenprovtagning, men du rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer.

Du bör kontakta en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet med rätt intervall. Du kan även beställa egenprovtagning för HPV genom att kontakta Rådgivning egenprovtagning HPV.

Om du har frågor eller vill ha rådgivning

Har du inte fått hem ett test för egenprovtagning för HPV eller vill veta när det är dags för dig att testa dig? Har du frågor eller vill ha råd om egenprovtagning för HPV? Då kan du kontakta Rådgivning egenprovtagning HPV.

Du kan även ringa till 1177 på telefon för rådgivning.

Texten finns översatt – Other languages

Till toppen av sidan