Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne erbjuds kvinnor mellan 23 och 70 år regelbunden cellprovskontroll. För kvinnor i åldern 23–49 sker provtagning vart tredje år och för kvinnor i åldern 50–70 vart femte år. Gynekologiskt cellprov tas på kvinnor för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Till toppen av sidan