VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologisk cellprovtagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne erbjuds kvinnor mellan 23 och 70 år regelbunden cellprovskontroll. För kvinnor i åldern 23–49 sker provtagning vart tredje år och för kvinnor i åldern 50–70 vart femte år. Gynekologiskt cellprov tas på kvinnor för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Självtest för HPV

Möjligheten att lämna cellprov på barnmorskemottagning är begränsad på grund av covid-19-pandemin. Därför kan du få ta självtest för HPV istället för att lämna cellprov på mottagningen. Självtestet skickas hem till dig med brev.

Barnmorskemottagningarna i Region Skåne kommer succesivt börja med cellprovtagning på mottagning igen.

Det finns instruktioner i brevet för hur du ska ta självtestet. Du tar självtestet hemma, det är lika säkert som det prov som tas på barnmorskemottagningen. Ditt provsvar kommer att skickas hem till dig med brev inom två månader.

Självtestet visar om du har fått viruset HPV - humant papillomvirus, som kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen. Om provsvaret visar att du har HPV, blir du kallad till provtagning på mottagning.

Du som inte har varit på cellprovtagning under de senaste sju åren kommer också få ett självtest för HPV i din brevlåda.

Du är välkommen att lämna cellprov

Du som är över 23 år erbjuds att göra cellprovtagning regelbundet. Cellprovskontroller sker vart tredje till vart femte år, och du blir erbjuden en bokad tid. Cellprovtagningen är frivillig.

  • Kvinnor i åldern 23–29 år erbjuds kontroll vart tredje år. Det är ett cellprov med analys för att se om det finns några cellförändringar.
  • Kvinnor i åldern 30–49 år erbjuds kontroll vart tredje år. Det är ett cellprov med analys för att se om det finns HPV som hos några kan orsaka cellförändringar. Om HPV finns, görs även en kompletterande analys för att konstatera om HPV har orsakat cellförändringar. För kvinnor mellan 40-42 år görs även samma analys för att se om det finns cellförändringar.
  • Kvinnor i åldern 50–70 år erbjuds kontroll vart femte år. Det är ett cellprov med analys för att se om det finns HPV som hos några kan orsaka cellförändringar. Om ditt provsvar inte visar några cellförändringar vid 64 års ålder, blir du inte erbjuden fler cellprovskontroller. 

Om du inte går på cellprovskontroll, fortsätter erbjudanden för cellprov att komma varje år tills du är 70 år. Du kan bli erbjuden cellprovskontroll upp till 74 års ålder eller längre om du har haft allvarliga cellförändringar. I så fall blir du erbjuden cellprovtagning vart tredje år istället för vart femte år.

Du kan också passa på att lämna ett prov om du ska genomgå en gynekologisk undersökning av någon annan anledning och om det ändå är dags för ny provtagning. Du behöver då inte vänta på ett särskilt erbjudande.

Det är viktigt att gå på regelbunden cellprovskontroll eftersom att det är det bästa sättet att upptäcka cellförändringar som kan vara tidiga tecken på livmoderhalscancer.

Har du skyddad identitet?

Om du har skyddad identitet får du ett erbjudande via Skatteverket. Om du väljer att inte komma på den bokade tiden får du ett nytt erbjudande året efter. Det kommer inte någon påminnelse. Efter undersökningen skickas provsvaret till dig via Skatteverket.

Tidig upptäckt minskar risken för cancer

Varje år får cirka 450–550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer medan betydligt fler, cirka 30 000 kvinnor, får besked om att de har cellförändringar. Den tidiga upptäckten av cellförändringar innebär dock att cancer inte behöver utvecklas. I stort sett alla kvinnor med tecken på förstadier blir av med cellförändringarna i och med behandling. Behandlingen är dessutom relativt enkel och skonsam. De allra flesta prov är normala.

Varje provtagning är viktig för din hälsa
- och lämna prov även om du är vaccinerad mot HPV

Du känner inte cellförändringar och därför bör du gå på regelbundna kontroller varje gång du blir erbjuden cellprovtagning. Cellförändringar kan leda till cancer i livmoderhalsen, och oftast är det HPV (humant papillom virus) som orsakar förändringarna. Regelbundna provtagningar ger dig ett starkt skydd och risken för cancer minskar med mer än 90 %.

Lika viktigt är det att du som redan har behandlats för cellförändringar fortsätter att gå på regelbundna provtagningar. Om du har behandlats för allvarliga cellförändringar tidigare i livet ska provtagningen inte glesas ut efter 50 års ålder och inte upphöra vid 60.

Kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer, mister oftast sin förmåga att bli gravida.

Gravida kvinnor kan lämna prov

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att göra kontrollen även om du är gravid. Provet är lättast att ta tidigt i graviditeten men det går även att ta längre fram, eller på efterkontrollen.

Du som är vaccinerad mot HPV

Det HPV-vaccin som använts hittills ger ett skydd mot cirka 70 % av de HPV-infektioner som kan orsaka livmoderhalscancer. Eftersom att det finns andra HPV typer är det viktigt att även du som är vaccinerad fortsätter att gå på cellprovskontroller.

Hur går det till att lämna cellprov?

En barnmorska, eller din gynekolog, tar ett cellprov med en liten mjuk borste från livmoderhalsen. Livmoderhalsen är den nedersta delen av livmodern som mynnar ut längst upp i slidan. En del kvinnor kan känna obehag men det går snabbt över. Efter provtagningen kan det ibland uppstå en liten blödning som är helt ofarlig.

Cellprovet skickas sedan till laboratoriet för analys, och provet kan användas för att upptäcka både cellförändringar och HPV.

Innehåller provet HPV som ger risk för livmoderhalscancer, analyseras även cellerna. Visar analysen på cellförändringar får du en remiss till gynekolog. Visar analysresultat att det inte finns några cellförändringar, blir du kallad till din barnmorskemottagning om tre år.

Själva provtagningen tar en minut och hela besöket tar vanligtvis cirka 10 minuter. Vill du ha med dig någon går det bra.

Vad visar cellprovet?

Provsvaret kan visa cellförändringar i ett tidigt skede som längre fram kan leda till livmoderhalscancer. Det kan också visa om du har HPV som orsakar cellförändringar. De flesta HPV-infektioner och cellförändringar läker ut av sig självt, men vissa cellförändringar behöver tas bort.

  • Är du yngre än 30 år innebär cellprovtagningen att provet analyseras för att se om det finns cellförändringar. Finns det cellförändringar testas även förekomsten av HPV. Fortsatt uppföljning kan variera beroende på analysresultatet och grad av cellförändring.
  • Är du 30 år eller äldre testas provet först om HPV finns. Visar resultatet på förekomsten av HPV analyseras även provet om det finns cellförändringar.

En del behöver inte lämna prov

Om du är yngre än 23 och över 70 år blir du inte kallad för cellprovskontroller. Har du frågor kring varför kallelse inte skickas till dig kan du alltid prata med en barnmorska eller gynekolog.

Du som inte har haft en sexuell relation behöver inte heller lämna cellprov eftersom livmoderhalscancer orsakas av HPV-viruset. Viruset smittar genom sexuell kontakt, även vid smeksex och andra typer av sex.

Har du opererat bort hela livmodern inklusive livmodertappen, så kallad total hysterektomi, ska du inte kallas till eller lämna cellprov.

Provsvar – och när får jag svar?

Efter du har gjort ditt cellprov skickas provsvaret hem till dig inom åtta veckor. Kontakta mottagningen där du gjorde cellprovet om du inte fått ditt provsvar.

Innehåller provet HPV eller cellförändringar utreds det vidare. Visar det sig att provet endast innehåller HPV men inga cellförändringar så kallas du till ny cellprovtagning efter tre år.

Har du frågor kring ditt provsvar är du alltid välkommen att kontakta din barnmorska eller gynekolog.

Provet sparas rutinmässigt

Det cellprov som du lämnar för kontroll och analys sparas rutinmässigt. Om du inte vill att ditt prov ska sparas ska du prata med din barnmorska eller gynekolog. Du kan tacka nej om du inte vill att ditt prov ska sparas.

Det finns en nationell biobank där tagna prov sparas för att kunna vara till nytta för framtida vård, diagnostik och behandling. Cellprov kan också ha ett stort värde för den medicinska forskningen.

Så här gör du för att boka ny tid

Om inte tiden passar som du är erbjuden via kallelse, eller om du har missat din tid för cellprovtagningen, kan du kontakta barnmorskemottagningen som du är kallad till via telefon för att boka en ny tid. Vissa mottagningar har även drop-in.

Du kan också av- eller omboka tiden genom att logga in i e-tjänsterna.

Att tänka på innan provtagningen

Du ska inte använda något läkemedel i slidan ett dygn före provtagningstillfället. Har du mens i samband med datumet för cellprovtagningen ska du boka om tiden.

Kontakta mottagningen om du har funktionshinder, behöver längre tid eller hjälp med andra ärenden. Då bokar vi in ett längre besök.

Du kan själv välja en barnmorskemottagning som passar dina behov.

Vad kostar det?

Cellprovtagning är avgiftsfri i hela landet.

Vart du vänder dig i Skåne

Du är välkommen att lämna cellprov på en barnmorskemottagning som passar dig, eller i samband med besök hos din gynekolog. Alla kvinnor i Skåne blir regelbundet erbjudna cellprovtagning via kallelse som skickas hem till sig.

Hitta din barnmorskemottagning

Hitta din gynekolog

Vill du veta mer, eller fråga om råd?

Om du vill veta mer kan du ringa en barnmorskemottagning eller gå på drop-in. Du kan också ringa 1177 Vårdguiden på telefon för rådgivning. 

 

Till toppen av sidan