Blodprov

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Är du man och mellan 50 och 68 år? Då kan du bli erbjuden att testa dig för sjukdomen prostatacancer. Du får då lämna ett blodprov för att mäta ditt PSA-värde. PSA-värdet visar hur stor risken är att få prostatacancer.

Vem blir erbjuden att testa sig?

Du som är man mellan 50 och 68 år kan bli erbjuden att testa dig regelbundet för prostatacancer i Skåne. Alla får inte erbjudandet samtidigt, men någon gång under de kommande åren. De första fick erbjudandet under hösten 2020.

Om du väljer att testa dig får du erbjudande om testning och uppföljning fram till och med det år som du fyller 74 år.

Erbjudandet skickas hem till dig med posten

Du får ett brev hem med posten när du får erbjudande om att testa dig.

Det här finns med i brevet:

  • fördelar och nackdelar med att lämna ett blodprov
  • erbjudande om att testa dig
  • instruktioner för vad du ska göra om du vill testa dig.

Det är viktigt att du läser informationen om fördelar och nackdelar med att testa dig. Sedan kan du bestämma om du vill testa dig eller inte.

Skåne

Boka tid för provtagning

Om du bestämmer dig för att testa dig måste du boka en tid för provtagning under coronapandemin. Ring din vårdcentral eller någon av sjukhusens provtagningsenheter. 

Varför blir inte alla män erbjudna att testa sig?

Alla män blir inte erbjudna att testa sig. Det är nämligen ovanligt att få allvarlig prostatacancer i vissa åldrar. Till exempel är det ovanligt att få prostatacancer när du är yngre än 50 år. Är du 75 år eller äldre är risken låg att utveckla en allvarlig prostatacancer.

Har du inte fått erbjudandet, men vill testa dig ändå? Läs i så fall igenom fördelar och nackdelar med att testa sig, och kontakta sedan din vårdcentral. Läkaren på vårdcentralen skriver en remiss till en provtagning och berättar sedan om resultat och uppföljning.

Om ditt PSA-värde är förhöjt kommer du att få en remiss till en urolog. Om urologen misstänker att du har prostatacancer kommer du att utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Kontaktuppgifter till vårdcentraler i Skåne

Du bestämmer själv om du vill testa dig

Det är ofta bra att upptäcka och behandla cancer tidigt innan sjukdomen ger symtom. Därför erbjuds till exempel regelbunden testning för bröstcancer i hela Sverige.

När det gäller prostatacancer har Socialstyrelsen bedömt att det finns både fördelar och nackdelar med testning. Därför finns inget nationellt erbjudande om regelbunden testning. Istället informerar Region Skåne om fördelar och nackdelar, så att du själv kan välja om du vill testa dig eller inte.

Fördel med att testa dig

Prostatacancer märks inte alltid i början av sjukdomen. Regelbunden testning ger därför goda möjligheter att upptäcka allvarlig prostatacancer tidigt, innan sjukdomen sprids och blir obotlig.

Nackdel med att testa dig

Den viktigaste nackdelen är att testningen kan leda till att du får en cancerdiagnos och eventuellt en behandling, trots att cancern inte skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Cancertumörer i prostatan blir nämligen inte alltid en allvarlig sjukdom och behöver då inte heller behandlas. Att behandla prostatacancer kan däremot ge biverkningar som försämrar din livskvalitet.

Det är vanligare att män får veta att de har cancer som inte skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom, än att man hittar allvarlig cancer.

Socialstyrelsen.se har mer information

Filmen kan hjälpa dig att förstå vilka fördelar och nackdelar det finns med regelbunden testning för prostatacancer.

Sök vård om du har symtom på prostatacancer

Har du symtom på prostatacancer? I så fall ska du söka vård på din vårdcentral.

Du ska söka vård om du har ett eller flera av de här symtomen:

  • Du får svårt att kissa eller behöver kissa oftare.
  • Urinen rinner långsamt när du kissar.
  • Du har blod i urinen.
  • Du har blod i sädesvätskan mer än en gång under minst tre månader.
  • Det gör ont någonstans i skelettet och du förstår inte varför du har ont. Du har inte haft ont på det sättet förut. Det kan göra ont när du rör dig och även när du vilar.

Prostatacancer kan vara ärftlig

Prostatacancer kan vara ärftlig. Om du har två eller fler släktingar som fått prostatacancer före 75 års ålder, ska du kontakta din vårdcentral.

Hjälp till att förbättra vården för prostatacancer

Du kan enkelt bidra till forskningen om prostatacancer, till exempel för att förbättra undersökningar och behandlingar. Det enda du behöver göra är att godkänna att dina provresultat används i forskningen. Dina provresultat är anonyma och alla uppgifter om dig hanteras enligt de lagar som finns om sekretess. Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Mer information om du vill bidra till forskningen (skane.se)

Så skickar du in ditt godkännande

Logga in med e-legitimation och fyll i ett formulär för att skicka in ditt godkännande.

Logga in och fyll i formuläret

Har du frågor?

Kontakta Prostatacancercentrum Skåne om du har några frågor.

Till toppen av sidan