Smärtbehandlingar och rehabilitering

Vård och rehabilitering för smärta i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Smärta kan bero på olika saker - en skada eller en sjukdom. Ibland går det inte att hitta orsaken till smärtan. Det är viktigt att du söker vård vid kraftig smärta. Kontakta även din vårdcentral vid långvarig smärta, det vill säga smärta som pågått i mer än tre månader.

Till toppen av sidan