Smärtbehandlingar och rehabilitering

Träning efter höftledsoperation

Innehållet gäller Skåne

Om du har genomgått en höftledsoperation är det viktigt att träna regelbundet för att få tillbaka styrka och rörlighet i höften. Din fysioterapeut hjälper dig att komma igång med övningarna efter operationen.

Om du precis har fått en ny höftled så finns det råd och förhållningsregler du behöver följa. 

Efter en höftledsoperation

Övning 1

Ligg på rygg med båda benen raka. Låt hälen vara kvar mot underlaget medan du böjer det opererade benet. Böj benet så långt du kan och håll kvar i fem sekunder. Sträck ut benet och slappna av.

Upprepa övningen 10 gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning ett för träning efter höftledsoperation.

Övning 2

Ligg på rygg med det opererade benet rakt. Det andra benet ska vara böjt. Spänn låret på det opererade benet för att trycka ner knäet mot underlaget. 
Tryck ner knäet mot underlaget i fem sekunder och slappna sedan av i benet.

Upprepa övningen tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning två för träning efter höftledsoperation.

Övning 3

Ligg på rygg med båda benen böjda. Låt armarna ligga längs med sidorna. Lyft upp rumpan från underlaget och håll kvar i fem sekunder. Sänk ner rumpan igen. Sträck ut benen och slappna av.

Upprepa övningen tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning tre för träning efter höftledsoperation.

Övning 4

Ligg på rygg med båda benen raka. Trampa med fötterna upp och ner. När den ena foten trampar ner, rör sig den andra tillbaka.

Trampa upp och ner med varje fot, tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning fyra för träning efter höftledsoperation.

Övning 5

Ligg på rygg med både benen raka. Dra det opererade benet utåt sidan och sedan tillbaka mot mitten igen.

Upprepa övningen tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning fem för träning efter höftledsoperation.

Övning 6

Ligg på rygg med det opererade benet rakt och det andra böjt. Låt armarna ligga längs med sidorna. Lyft det raka benet cirka 20 centimeter från underlaget. Håll kvar benet i ungefär två till fyra sekunder. Sänk ner benet igen och slappna av.

Upprepa övningen cirka fem till tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning sex för träning efter höftledsoperation.

Övning 7

Ligg på rygg med båda benen raka. Spänn rumpan så mycket du kan. Håll kvar i fem sekunder och slappna sedan av.

Upprepa övningen tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning sju för träning efter höftledsoperation.

Övning 8

Sitt ner på sängkanten. Sträck ut det opererade benet och spänn framsida lår. Håll kvar i fem sekunder. Slappna sedan av och sänk ner foten till golvet.

Upprepa övningen tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning åtta för träning efter höftledsoperation.

Övning 9

Stå upp och stöd dig med händerna på en stolsrygg. Lyft det opererade benet rakt ut åt sidan och håll kvar benet i ungefär två till fyra sekunder. För sedan benet tillbaka. Håll kroppen rak när du gör rörelsen. Fötterna ska peka rakt fram.

Upprepa övningen tio gånger. Om du har fått andra anvisningar av din fysioterapeut ska du träna enligt fysioterapeutens råd.

Filmen visar hur du gör övning nio för träning efter höftledsoperation.

Övning 10

Gå som vanligt men med kryckor för avlastning. När du tar ett steg med vänster ben sätter du fram höger krycka samtidigt. När du tar ett steg med höger ben sätter du fram vänster krycka samtidigt.

Filmen visar hur du gör övning tio för träning efter höftledsoperation.

Övning 11

Ta båda kryckorna i en hand. Den ena kryckan ska du ha som stöd. Håll i ledstången med den andra handen.

När du går upp för trappan sätter du det friska benet först. Ta ett trappsteg i taget. När du går ner för trappan sätter du det opererade benet först. Ta ett trappsteg i taget.

Filmen visar hur du gör övning elva för träning efter höftledsoperation.

Till toppen av sidan