Att få hjälpmedel

Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

Innehållet gäller Skåne

I Skåne delar Region Skåne och de skånska kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Ansvarsfördelningen görs utifrån typen av hjälpmedelsbehov och hur gammal personen är som behöver hjälpmedlet.

Kommunerna ansvarar för hjälpmedel till personer som har fyllt 20 år, men med vissa undantag. Längre ner i texten kan du läsa mer om vilka undantag som finns.

Om du behöver ett hjälpmedel som kommunerna ansvarar för ska du kontakta en förskrivare i den kommun där du bor.

Till toppen av sidan