Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Det går att komma till rätta med alkoholproblem. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Enligt patientlagen har du rätt att söka sjukvård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt.

Två personer som går och pratar i en korridor. Fotografi.

Ofta går det att ändra vanor utan hjälp. Ibland går inte det och då kan du få behandling. Här listar vi olika ställen där du kan få hjälp med behandling.

Vårdcentralen

Du kan få hjälp på en vårdcentral om du vill ändra dina alkoholvanor. Det kan vara olika vilka resurser och kompetenser som finns på olika vårdcentraler.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på vårdcentralen?

På vårdcentralen kan du få träffa en läkare eller en sjuksköterska. Ofta finns det också möjlighet att få träffa en psykolog eller kurator. Du kan få råd om hur du minskar ditt drickande. Du kan även få göra en hälsokontroll.

På en del vårdcentraler kan du få hjälp med motivationshöjande samtal eller kognitiv beteendeterapi, KBT. Du kan även få läkemedel. Läkaren kan ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande, om det behövs.

Företagshälsovården

Du kan oftast få hjälp via företagshälsovården om du har en anställning. En del arbetsgivare behöver i så fall känna till behandlingen. Det kan gå att få kortare behandlingar utan att någon behöver veta. Det kan vara olika vad som gäller vid olika arbetsplatser. Personalen på företagshälsovården kan berätta mer vad som gäller.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på företagshälsovården?

Företagshälsovården ger oftast ungefär samma hjälp som vårdcentralen. Du kan få hjälp av läkare och göra en hälsokontroll. Du kan få hjälp med motivationshöjande behandling, KBT och läkemedel. Läkaren kan ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande, om det behövs.

Särskilda mottagningar inom regionen

I en del regioner kan du få hjälp på en beroendemottagning. På en sådan mottagning arbetar läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning. Där kan också finnas psykologer, alkoholterapeuter och kuratorer. Du kan ringa dit direkt och boka en tid. En del mottagningar har akuttider och drop in-besök.

Det är olika vilka mottagningar som finns inom en region.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få på en beroendemottagning?

Du kan få hjälp med rådgivning och information, samtalsstöd, avgiftning och träning i att förebygga återfall.

Hjälp från socialtjänsten

Inom socialtjänsten finns lång erfarenhet av att hjälpa människor med alkoholproblem. Hjälpen och stödet du får kan se ut på många olika sätt. Det beror på vilken kommun du bor i, vilka problem du har och vad du behöver.

Du kan ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland kallas. Telefonnumret kan du hitta på kommunens hemsida.

De som jobbar på socialtjänsten är vana att träffa människor som behöver hjälp med många olika saker. De är utbildade för att hjälpa dig som har problem med alkohol. Du kan vara anonym.

Vilken typ av behandling eller hjälp kan jag få av socialtjänsten?

Inom socialtjänsten är det vanligast med tolvstegsbaserad behandling

Hjälplinjer

Alkoholhjälpen erbjuder ett behandlingsprogram på internet. Program är baserat på KBT och motivationshöjande samtal. Du kan välja att vara anonym. Du kan också gå in på Alkoholhjälpens forum där du kan chatta med andra personer som söker hjälp.

Även Beroendecentrum har självhjälpsprogram.   

Alkohollinjen ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Det kostar inget att ringa och du kan vara anonym. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Drugsmart är en sajt med information om alkohol och andra droger. Här kan du ställa frågor anonymt. Du som har drogproblem i familjen kan få hjälp att hitta en stödgrupp.

Ideella organisationer

Det finns flera olika organisationer som hjälper dig som vill dricka mindre. De har ofta lång erfarenhet och använder beprövade metoder. Du kan träffa andra i samma situation och andra som har förändrat sina liv.

En del organisationer har telefonrådgivning. Det kan finnas möjlighet att vara anonym.

En organisation som finns över hela landet är Anonyma alkoholister.

Hitta vård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården. Du kan jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med olika vårdcentraler. Du kan också se omdömen från patienter.

Olika behandling i olika delar av landet

Det kan vara olika vilka möjligheter det finns till behandling där du bor. Enligt patientlagen har du rätt att välja öppenvård var som helst i Sverige. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du kan till exempel välja vårdcentral på ett annat ställe än där du bor. Du kan även välja att göra en undersökning eller behandling på en öppen specialistvårdsmottagning i en annan region än där du bor. Det kan vara köer till vissa behandlingar och en del mottagningar har inte möjlighet att ta emot alla intresserade patienter.

Du ska få vara med och bestämma

Enligt patientlagen ska du få vara med och bestämma över din vård. För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Tystnadsplikt

När du kontaktar vården är det viktigt att du känner förtroende för den personal du möter. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om dina besvär. Därför omfattas alla som arbetar inom sjukvården av tystnadsplikt.

Du kan behöva kontakta flera

Det är inte säkert att det första stället du söker hjälp på passar bäst för dig. Olika personer behöver olika stöd. Då gäller det att inte ge upp, utan söka hjälp på något annat ställe.

Mer på 1177.se

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

Alkoholberoende

En del som dricker alkohol utvecklar ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Alkoholberoende är vanligt. Det finns bra metoder för att ändra sina alkoholvanor.

Så kan du ändra dina alkoholvanor

Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan hjälp.

Till toppen av sidan