Behandling med läkemedel

Behandlingar med läkemedel

Här kan du läsa om några speciella läkemedelsbehandlingar.

Innehåll - Behandlingar med läkemedel

Visa innehåll som:
Behandling med kortison

Kortisonläkemedel används för att minska inflammation och hämma immunförsvaret.

Behandling med cytostatika vid cancer

Cytostatika är en grupp läkemedel som främst används mot olika cancersjukdomar.

Lokalbedövning

Lokalbedövning innebär att en mindre del av kroppen bedövas, till exempel inför en undersökning eller behandling som gör ont.

Allergen immunterapi

Du kan få allergivaccination om du har haft en kraftig allergisk reaktion eller har svår allergi som kvarstår trots vanlig behandling.

Naloxon vid opioidöverdos i Skåne

Naloxon är en förkortning av läkemedlet naloxonhydroklorid, som kan rädda liv vid en överdos av opioider. Vid opioidöverdos hämmas andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd som i tur kan leda till hjärtstopp och död.

Mer på 1177.se

Vad är läkemedel?

Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket.

Läkemedel och miljö

Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen.

Olika sätt att ta läkemedel

Här kan du hitta praktiska råd och läsa om hur du tar olika former av läkemedel.

Till toppen av sidan