Behandlingar med läkemedel

Naloxon vid opioidöverdos i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Region Skåne erbjuder utbildning och utdelning av naloxon nässpray till dig som kan råka ut för en opioidöverdos. Naloxon kan förebygga skador och dödsfall vid överdoser av opioider, som till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol.

Vad är naloxon?

Naloxon är en förkortning av läkemedlet naloxonhydroklorid, och kan rädda liv vid en överdos av opioider. Vid opioidöverdos hämmas andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd som i tur kan leda till hjärtstopp och död.

Naloxon är ett motgift mot opioider och kan tillfälligt hindra opioidernas effekt, i väntan på ambulans och att den som överdoserat ska komma till sjukhus.

Naloxon har länge använts inom sjukvården för att stoppa opioidöverdoser. Läkemedlet är ofarligt och ger ingen effekt för den som inte har tagit opioider.

Vem erbjuds naloxon och vad kostar det?

Du som är inskriven på någon av Region Skånes sprututbytesmottagningar eller beroendevårdsenheter, inklusive LARO-mottagningar, blir erbjuden naloxon nässpray tillsammans med en utbildning. Då är läkemedlet kostnadsfritt.

Naloxon kan också skrivas ut av en läkare på vårdcentralen till dig som använder opioider, om du inte är inskriven på en sprututbytesmottagning eller beroendevårdsenhet. Du betalar för läkemedlet själv och då ingår det i högkostnadsskyddet. 

Hur används naloxon?

I naloxonutbildningen får du lära dig om när och hur naloxon används och vad man praktiskt gör vid en opioidöverdos. Du får en väska som innehåller naloxon nässpray och instruktioner så att du eller närstående enkelt kan se hur läkemedlet ska ges vid en överdos.

Det är viktigt att du som har naloxon informerar personer i din omgivning. De behöver veta var du förvarar ditt naloxon och hur de ska göra vid en opioidöverdos.

Dosering

I väskan finns två stycken naloxon nässpray som innehåller en dos i varje. Vid en opioidöverdos hämmas andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd. Därför är det viktigt att ge naloxon tillsammans med inblåsningar.

Ring 112 först och ge sedan den ena nässprayens dos. Du gör sedan två inblåsningar var tionde sekund. Om personen inte själv andas efter två minuters inblåsningar, så ger du den andra dosen också och fortsätter med inblåsningar. Stanna alltid hos personen tills ambulansen kommer till platsen.

Fyll på väskan

Väskan ska alltid innehålla två nässprayer. Fyll på din naloxonväska där du fick din naloxonutbildning.

Så här ger du naloxon – steg för steg

Så här ger du naloxon vid en opioidöverdos:

 1. Kontrollera om personen är vid medvetande.
 2. Säkerställ att personens luftvägar är fria. Rensa bort spyor eller främmande material ur munhålan.
 3. Kalla på hjälp och larma genom att ringa 112.
 4. Ge en dos naloxon nässpray i ena näsborren. Gör två inblåsningar via munnen. Fortsätt göra två inblåsningar var tionde sekund.
 5. Om personen inte andas av sig själv inom två minuter ger du den andra dosen med naloxon nässpray och fortsätter med två inblåsningar var tionde sekund.
 6. När personen andas av sig själv lägger du hen i stabilt sidoläge och inväntar ambulans.

Biverkningar

Naloxon stoppar opioideffekten så länge naloxonet verkar och därför är det viktigt att alltid kontakta sjukvården vid en överdos. Personen kan känna abstinensliknande symtom under tiden som naloxonet verkar - exempelvis illamående, rastlöshet, irritation, hjärtklappning och svettningar. Naloxon är ofarligt och helt effektlöst för personer som inte har tagit opioider.

Kännetecken vid överdos

Kännetecken på en opioidöverdos är att personen:

 • är okontaktbar eller medvetslös
 • har snarkande andning 
 • andas oregelbundet eller andas inte alls
 • blir blå om läppar och naglar
 • blir kall och blek.
Till toppen av sidan