Vård och stöd för barn

Språkstörning hos barn

Innehållet gäller Skåne

Barn utvecklar sitt språk i olika takt. Men de flesta barn följer en förväntad utvecklingskurva. Om ett barns språkutveckling är annorlunda eller mycket långsam kan barnet ha en språkstörning. En språkstörning konstateras av en logoped.

Allmänt

Språket är en central förmåga i våra liv, och spelar stor roll för hur vi lär oss saker, utvecklas och förstår både varandra och vår omgivning. Barn utvecklar sitt språk i olika takt, men de flesta barn följer en förväntad utvecklingskurva. Om ett barns språkutveckling är annorlunda eller mycket långsam kan barnet ha en språkstörning. En språkstörning konstateras av en logoped. Det är viktigt att barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling får hjälp så tidigt som möjligt.

Vad är en språkstörning?

Den språkliga förmågan innefattar både tal, språk och kommunikation. Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera av följande områden:

 • Språkförståelse - att förstå betydelsen av meningar, begrepp och instruktioner.
 • Ordförråd - att förstå, använda och lära sig ord.
 • Grammatik - att sätta samman ord till meningar och använda rätt böjningsformer av ord.
 • Uttal - att lära sig uttala alla språkljud.

Att förstå hur språket används i olika sociala situationer och hur man använder och tolkar kroppsspråk kallas för pragmatisk språklig förmåga. Denna förmåga spelar stor roll för samspelet med omgivningen och är en förutsättning för att vi ska kunna lära oss ett språk och kommunicera med andra.

En språkstörning kan förekomma utan att ett barn har andra svårigheter, men det är vanligt att språkstörning förekommer i kombination med andra avvikelser i barnets utveckling. Även flerspråkiga barn kan ha en språkstörning och den påverkar då samtliga språk som barnet talar.

Hjälp och stöd

De språkliga svårigheterna kan vara lätta eller mer omfattande och de kan finnas kvar under en kortare tid eller vara bestående. Man måste alltid titta på barnets hela utveckling och det kan hända att olika yrkeskategorier kopplas in för att göra en kartläggning av barnets utveckling inom olika områden.

Behovet av stöd varierar eftersom språkstörningar kan se olika ut. Vissa barn är i behov av mycket stöd under lång tid. Andra har en mer begränsad problematik som kan förbättras med endast små insatser eller av sig själv. Det är viktigt att först ta reda på vilka svårigheter barnet har för att sedan kunna ge rätt hjälp och stöd.

När ska du söka hjälp?

Du bör söka hjälp om du upplever att ditt barn jämfört med jämnåriga barn:

 • har svårt att förstå det du och andra säger.
 • använder färre ord i sitt tal.
 • har kortare eller ofullständiga meningar.
 • har stora svårigheter att uttala ord.

Vart vänder du dig?

Om ditt barn är i åldern 0–6 år bör du i första hand kontakta barnhälsovården. Om ditt barn går i skolan kan ni i första hand kontakta elevhälsan. Du får där hjälp att komma vidare om ditt barn behöver träffa en logoped. Du kan också själv kontakta en logopedmottagning för att undersöka möjligheten att skicka in en egen vårdbegäran.

Logopedens uppgift

Logopeden gör en bedömning av barnets språk. Tillsammans med dig som förälder, planerar logopeden vilka åtgärder som behövs.

Exempel på åtgärder kan vara:

 • Rådgivning kring hur man som vuxen stimulerar sitt barns språk.
 • Kontinuerliga kontroller för att följa utvecklingen.
 • Behandling i form av träning hos logoped.
 • Behandling i form av träning i liten grupp med andra barn med språkstörning, på en särskild språkavdelning/språkförskola.
Till toppen av sidan