Föräldraskap och relationen med barnet

Att vara partner i ett nytt föräldraskap

Innehållet gäller Skåne

Att bli förälder är en stor förändring i livet. Du får följa utvecklingen hos en ny människa, och kommer mycket länge att vara en av de viktigaste personerna i ditt barns liv.

Ingen kan i förväg veta hur livet med barn kommer att bli. De föreställningar som du kanske har innan du får barn, kan ligga mer eller mindre långt från hur det verkligen blir. Så småningom brukar man hitta sin nya plats i tillvaron tillsammans med barnet och andra familjemedlemmar.

Även om du redan har barn kan det nya barnets liv rucka på roller och rutiner. Den nya familjemedlemmens behov kräver tid och uppmärksamhet.

Så kan du stötta som partner

Barnmorskan Kristina Waldo berättar om hur du kan stötta din partner som är gravid.

Prata om förväntningar

Det är bra att prata om förväntningar kring ditt föräldraskap. Om ni är två eller flera som delar på föräldraskapet kan det vara bra att prata om vilka förväntningar ni har på varandra som föräldrar, hur ni ser på föräldraskapet och vad som känns viktigt för att familjen ska fungera på ett bra sätt. Nu kan skillnader i hur ni ser på barn, relationer och uppfostran, bli mer synliga än innan ni hade barn.

Dela ansvaret och sänk kraven

Om det är möjligt, är det bra att turas om att ta hand om barnet. Då kan barnet skapa en nära relation och känna sig trygg med fler än en förälder. Delat ansvar kan göra livet i familjen mer flexibelt på sikt och förstärka känslan av gemensamt föräldraansvar. Det gynnar också relationen mellan föräldrarna.

Det kan vara lätt att tro att du ska få massor med tid över till annat än barnet under föräldraledigheten, men ofta är det tvärtom. Därför kan det vara bra att låta det vara lite ostädat och se till att få tillräckligt med sömn och tid med barnet i stället.

Vem kan jag kontakta för att få stöd?

Att ha ett nytt barn hemma påverkar ofta en relation och livet i stort på många olika sätt. Barnmorskan på barnmorskemottagningen är van att träffa föräldrar som behöver stöd i föräldraskapet. 

Du kan också prata med din barnavårdscentral. När ditt barn blivit tre månader gammalt, får du som partner erbjudande om ett föräldrasamtal med sjuksköterskan på barnavårdscentralen. Om ni inte redan har en kontakt så har du då chansen att få stöd. 

Mer om familjelivet på 1177.se

Att bli förälder

Att bli förälder är en stor förändring i livet. Du får följa utvecklingen hos en ny människa, och kommer mycket länge att vara en av de viktigaste personerna i ditt barns liv.

Vad är en familj?

Familjer kan se ut på många olika sätt. En familj kan ha genetiska släktband, men behöver inte ha det.

Anknytning hos barn – vad du kan göra för att den ska bli trygg

För att ett barn ska må bra och kunna utvecklas som person behöver hen någon vuxen som lever nära och förstår vad barnet behöver. Vid en trygg anknytning känner barnet sig förstådd och skyddad. Det finns hjälp att få om anknytningen inte fungerar.

Att få syskon

Att få syskon innebär en omställning för alla i familjen. Vänj er vid det nya, var tillsammans mycket och sänk kraven på vad som måste göras.

Praktiska råd i vardagen

Information och praktiska råd om solråd för barn, suga på napp, borsta tänderna, sluta med blöja, tvätta håret och klä barnet.

Barns sömn

Information och råd om barns sömn i olika åldrar, till exempel hur mycket de behöver sova och hur du får till rutiner. Läs också om olika sömnbesvär, som till exempel mardrömmar och nattskräck.

Barnsäkerhet

Om allt från säkerhet hemma, vid och i vatten, på cykel och i bilen. Läs också om barn och kemikalier.

Sex efter att du har fått barn

Det är ofta en stor omställning att få barn. Det är vanligt att sexlivet blir annorlunda än vad det var innan. Det kan bero på olika saker. Ibland saknas sexlust, av olika anledningar.

Till toppen av sidan