Barnsäkerhet

Barn och kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss. De finns till exempel i mobiltelefoner, tvål, möbler, plastkärl, barnvagnar och leksaker. En del kemikalier är skadliga, andra inte. Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att barn inte kommer i kontakt med skadliga ämnen i onödan.

Den här texten handlar om kemikalier som är skadliga eller misstänks vara skadliga, och som kan finnas i produkter som man använder i sin vardag.

Här kan du läsa om hur du kan minska mängden kemikalier som du och ditt barn kommer i kontakt med.

Har ditt barn fått i sig något som innehåller skadliga kemikalier, läs texten om barn och förgiftning.

Var försiktig om du är osäker på om något är skadligt

Antalet kemikalier i samhället är mycket stort och det är inte känt hur alla påverkar hälsan och miljön på lång sikt. Vissa ämnen kan vara allergiframkallande eller påverka hormonerna i kroppen. Det finns också kemikalier som kan öka risken för cancer och påverka möjligheten att få barn.

Rådet är därför att vara försiktig om du är osäker på om någonting är skadligt. Försök att minska mängden kemikalier som ditt barn utsätts för i vardagen.

Barn är känsligare än vuxna

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror delvis på att deras kroppar inte är färdigutvecklade. Hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret fortsätter till exempel att utvecklas efter födseln.

Små barn riskerar också att utsättas mer för kemikalier än vuxna. Bland annat därför att de utforskar sin omgivning genom att känna, smaka och suga på saker. Barn befinner sig också nära golvet där kemikalier kan samlas i dammet.

För dig som är gravid

Många kemikalier kan passera till fostret via moderkakan. Kemikalier kan också passera med bröstmjölken till barnet, om hen äter bröstmjölk. Därför är det bra om du som är gravid eller ammar inte utsätter dig för kemikalier i onödan. Är du osäker på om något kan vara skadligt är det bäst att undvika det.

På jobbet

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö. Utsätts du till exempel för skadliga kemikalier i ditt arbete, ska din arbetsgivare bedöma vilka risker du utsätts för när du är gravid eller ammar. Sådana ämnen kan till exempel vara kvicksilver, bekämpningsmedel, tobaksrök och vissa frisörprodukter.

Bedömningen av riskerna visar om ditt arbete ska anpassas eller om du behöver bli omplacerad för att undvika risker. Du kan ansöka om graviditetspenning via Försäkringskassan om det inte går att lösa.

Även egenföretagare har samma rättigheter.

Läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Förvara farliga kemiska produkter utom synhåll och räckhåll för barn

Förvara farliga kemiska produkter och läkemedel i originalförpackning utom synhåll och räckhåll för barn. Det gäller även läkemedel, batterier och diskmedel. Även om produkterna står i ett rum där barnet inte går in, är det viktigt att ställa produkterna där barnet inte når dem.

Råd om kosmetiska produkter

Produkter som du använder för att tvätta kroppen, smörja kroppen, tvätta håret eller sminka dig med kallas för kosmetiska produkter. De innehåller kemikalier. Använd därför inte mer än nödvändigt av produkter som exempelvis schampo, tvål, deodorant och hudkräm. Tänk också på att välja sådant som är anpassat efter barnets ålder.

Undvik parfymerade produkter

Parfym som finns i många produkter kan vara allergiframkallande. Parfym finns ofta i till exempel schampo, tvål, krämer, badskum och tvättmedel. Till barn är det därför bäst att använda oparfymerade produkter som är anpassade för dem. Det är också bra om du som vuxen väljer oparfymerade produkter eftersom ditt barn ofta är nära din kropp.

Du som är gravid bör använda oparfymerade produkter för att minska antalet kemikalier du får i dig.

Undvik hennatatueringar och hårfärg

Barn ska inte tatuera sig med svart hennafärg. Den innehåller färgämnen som kan ge allvarliga hälsoproblem, bland annat kraftiga allergiska reaktioner. Det kan göra att barnet blir överkänsligt eller får kontaktallergi mot hennafärg under resten av livet. Kontaktallergi innebär allergiska besvär som kan ge exempelvis eksem.

Hårfärgsmedel innehåller ämnen som kan ge kontaktallergi. Därför är det bra att inte börja färga håret för tidigt och för ofta. För hårfärg finns varningstext om att de inte är avsedda för personer som är yngre än 16 år.

Använd våtservetter endast i undantagsfall

En del våtservetter innehåller konserveringsmedel och parfym. Det är bra om barn inte utsätts för detta. Även om parfymfria våtservetter används, så kan konserveringsmedlen ge allergi. Använd därför tvättlappar och vatten till vardags, och våtservetter enbart vid enstaka tillfällen när du till exempel är ute och reser.

Råd om mat och dryck

När det gäller mat och dryck finns flera råd att följa.

Råd om mat

I vissa livsmedel kan det finnas rester av metaller, miljögifter och bekämpningsmedel. Risprodukter kan till exempel innehålla arsenik. Fet fisk från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern kan till exempel innehålla dioxin och PCB.

Livsmedelsverket ger därför särskilda råd om hur ofta barn, unga och gravida kan äta dessa och andra livsmedel för att inte påverkas negativt.

Kontrollera dricksvatten från egen brunn

Du som har enskild brunn ansvarar själv för att vattnet inte är ohälsosamt genom att regelbundet kontrollera dess kvalitet. Detta är viktigt att göra eftersom till exempel metaller kan finnas i vatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och om en förorening finns i vattnet kan det ge mycket höga halter i kroppen. Det är extra viktigt att kontrollera vattnets kvalitet om barn ska dricka det eftersom de är mer känsliga.

Rekommendationen är att kontrollera vattnet minst vart tredje år. Information finns på Livsmedelsverkets webbplats. Din hemkommun kan hjälpa till med information om vad som är viktigt att mäta i ditt område.

Använd alltid kallvatten

Varmt kranvatten kan bland annat innehålla koppar från ledningar. Spola därför tills vattnet är kallt, även när du tar vatten till matlagning. Detta gäller både kommunalt vatten och vatten från egen brunn.

Använd glas och porslin när du värmer mat och dryck

Välj helst glas eller porslin när du värmer i mikrovågsugn eller värm i en kastrull på spisen. Det är för att undvika att kemikalier överförs till välling eller annan mat och dryck.

All plast innehåller kemikalier. Plast som värms upp kan släppa ifrån sig mer kemikalier. Det gäller även plast i barnprodukter eller produkter som är godkända för att användas i mikrovågsugn.

På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om plast i kontakt med livsmedel.

Råd om leksaker och elektronik

Välj leksaker som är CE-märkta.

För leksaker och elektronik är det bra att följa de råd som presenteras här.

Använd leksaker för rätt ålder

Leksaker får inte innehålla vissa hälsoskadliga ämnen som får finnas i andra saker. Reglerna är strängare för vissa åldrar. För produkter riktade till barn under tre år är lagen särskilt skarp. Barn kan bita på leksaker och få i sig kemikalier. Använd därför leksaker för rätt ålder. Särskilt hårda regler finns för leksaker som kan stoppas i munnen, som till exempel bitringar.

De första åren bör barn inte heller använda eller leka med andra saker än leksaker. Ge därför inte barnet sådant som nycklar, mobiltelefoner eller annat som inte är till för barn. De är inte gjorda för att vara leksaker och kan göra att barnet får i sig kemikalier.

Även elektronik kan innehålla skadliga kemikalier. Låt därför inte barnet leka med gammal elektronik, såsom gamla mobiltelefoner.

Titta efter CE-märkningen. Det behöver inte betyda att de är fria från skadliga kemikalier, men ska uppfylla vissa grundkrav inom EU.

Läs mer om leksaker på Kemikalieinspektionens webbplats.

Handla säkra varor på nätet

Tänk på från vilket land du köper en vara när du handlar på internet. Det är olika lagar och krav kring kemikalier i olika länder. Varor som köps från länder utanför EU kan innehålla ämnen som är förbjudna i Sverige. Det kan till exempel finnas förbjudna mjukgörande ämnen i plastleksaker eller bly i smycken.

Leksaker och elektronik ska vara CE-märkta. Märket innebär att de uppfyller kemikalielagar i Europa.

Råd om städning och tvättning

När det gäller städ och tvätt gäller följande råd.

Tvätta nya gosedjur, kläder och textilier

Nya kläder och sängkläder innehåller ofta kemikalier. Därför är det bra att alltid tvätta kläder, handdukar, lakan, gosedjur och andra textilier innan de används första gången. Kemikalier används ofta för att till exempel ge textilierna färg och för att kläderna inte ska bli skrynkliga eller skadas av fukt under långa transporter.

Undvik kläder med plasttryck eftersom de kan innehålla mjukgörande kemikalier som kan vara skadliga.

Eftersom du har barnet nära dig är det bra att du också tvättar dina nya kläder.

Använd gärna miljömärkta och oparfymerade tvättmedel. De är mer skonsamma för både hälsan och miljön. Det kan även vara bra att handla begagnat eftersom produkterna då redan är tvättade ett antal gånger.

Vädra ordentligt efter renovering

Färg, byggmaterial och textilier ger ifrån sig kemikalier, allra mest när de är nya. Vädra därför extra mycket om du har renoverat eller köpt nya möbler. Vänta också några dygn innan barn sover i ett rum som har renoverats. Välj miljömärkta produkter om det är möjligt. De är bättre kontrollerade med tanke på hälsa och miljö.

Håll dammet borta

En del kemikalier sprids till luften och fastnar sedan i damm. Eftersom små barn ofta kryper och leker på golvet är det bra att hålla rent från damm så gott det går. En del dammsugarfilter kan släppa igenom små dammpartiklar som då kommer tillbaka i rummet. Därför kan det vara bra att också regelbundet torrmoppa eller våttorka golv och ytor. Städprodukter kan innehålla onödiga kemikalier så använd bara vatten eller möjligen såpa eller andra miljövänliga produkter.

Andra råd för att minska mängden damm är att ha bra ventilation och att vädra ofta.

Välj produkter utan bakteriedödande medel

Bakteriedödande medel kan finnas i till exempel träningskläder, textilier, leksaker, kylskåp och deodorant. I marknadsföring sägs bakteriedödande medel skydda mot bakterier och dålig lukt.

Men de flesta bakterier är inte skadliga, utan nödvändiga för din hälsa. Därför bör du inte använda produkter med bakteriedödande medel. När du ska göra rent något är det bättre att använda tvål, såpa, vatten eller alkoholbaserade rengöringsmedel såsom handsprit.

Det är viktigt att bakteriedödande medel inte sprids i naturen eftersom de kan göra bakterier resistenta mot antibiotika.

Läs mer om hur du kan minska kemikalier för ditt barn

Kemikalieinspektionen har information om kemikalier som barn kan utsättas för i hemmet. I informationen finns också råd om hur du kan undvika att barnet utsätts för kemikalier i onödan.

Läs mer

Säkerhet för barn

Barn utvecklas snabbt och upptäcker världen omkring sig. Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Här får du bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Till toppen av sidan