Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Skåne

Region Skåne avvaktar sänkt åldersgräns

Nationellt sänks åldersgränsen i e-tjänsten Journalen från 18 till 16 år den 1 november. Region Skåne har valt att inte genomföra ålderssänkningen ännu.

Region Skåne vill vänta med ålderssänkningen för att i samband med sänkt ålder även införa möjligheten, för vårdgivaren men även för dig som patient, att försegla din journal om det skulle behövas. Den utökade funktionen med försegling, som innebär att tillgången till Journalen tas bort, ökar skyddet när det gäller din integritet och sekretess.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Fäll ihop

Kan jag få tillgång till någon annan vuxens journal?

Kan jag få tillgång till någon annan vuxens journal?

Du som är 16 år eller äldre kan utse en annan person till att vara ditt ombud. Den personen måste också vara över 16 år. Då kan hen läsa information ur din journal. För att utse ett ombud klickar du på Dela din journal när du är inloggad. 

I en del landsting och regioner kan du också göra någon till ombud genom att fylla i en blankett och lämna på din vårdmottagning. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Ditt ombud får bara tillgång till din journal om du har gett ditt samtycke till det. 

Möjligheten att utse en annan vuxen person till ombud kommer att tas bort under våren 2018

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett.

Förseglingen gäller både för dig själv och för ditt ombud, om du har lagt till ett sådant. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Skåne

Du som behandlats i Skåne

När du loggat in hittar du delar av din journalinformation från Region Skåne under rubriken Journalen. Där kan du också se information om bokade tider och vilka kontakter du haft med vården.

Du kan se journalinformation från den offentliga vården och även från vissa privata vårdgivare. Däremot kan du inte se information från förlossningsvården.

Om du är patient inom Psykiatri Skåne kan du se delar av dina journalanteckningar gjorda från den 28 september 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri visas inte.

Framöver kommer ytterligare journalinformation visas och från fler vårdgivare i länet.

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats.  För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Skåne

Beställ en journalkopia via nätet

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal via nätet. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning här på 1177.se för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-14
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2017-11-01
Redaktör:
Cecilia Thonander, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Margareta Davegård, förvaltningsledare e-tjänster, Region Skåne