Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 5 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Skåne

Region Skåne sänker åldersgränsen till 16 år för e-tjänsten Journalen den 1 november 2018.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Skåne

Ta del av ditt barns journal i Skåne

Som vårdnadshavare till barn med komplicerad sjukdom kan du ansöka om att få förlängd åtkomst till journalinformation för barn 13–15 år via e-tjänsten Journalen. Möjligheten riktar sig till vårdnadshavare, för att du som förmyndare ska kunna vara fortsatt aktiv och välinformerad om det kroniskt sjuka barnets vård och hälsa.

Fyll i blanketten och lämna eller skicka den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör om ansökan om förlängd direktåtkomst beviljas eller inte, och det kan inte överklagas.

Blankett 13–15 år

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Skåne

Försegla e-tjänsten Journalen i Skåne

För att försegla din journalinformation i e-tjänsten Journalen klickar du på Alternativ/Försegla konto när du är inloggad i e-tjänsten. Du kan också fylla i en blankett och skicka den till Journal- och arkivservice eller kontakta dem på telefon. Kontaktuppgifter finns här.

Blankett för att försegla hela eller delar av din journalinformation

Bryta förseglingen

Du måste personligen besöka den vårdcentral där du är listad för att bryta din förseglade journalinformation, det går inte att göra via e-tjänsten.

Skriv ut och ta med blanketten och giltig ID-handling till vårdcentralen. Du kan också beställa blanketten via journal- och arkivservice. När du kommer till vårdcentralen behöver du intyga för vårdpersonal att du inte är tvingad av någon annan att bryta förseglingen och sedan undertecknar du blanketten. Vårdpersonal styrker dina uppgifter och skickar blanketten till journal- och arkivservice som bryter förseglingen.

Blankett för att bryta förseglingen 

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Skåne

Du som behandlats i Skåne

När du loggat in hittar du delar av din journalinformation från Region Skåne under rubriken Journalen. Där kan du också se information om bokade tider och vilka kontakter du haft med vården.

Du kan se journalinformation från den offentliga vården och även från vissa privata vårdgivare. Däremot kan du inte se information från förlossningsvården.

Om du är patient inom Psykiatri Skåne kan du se delar av dina journalanteckningar gjorda från den 28 september 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri visas inte.

Framöver kommer ytterligare journalinformation visas och från fler vårdgivare i länet.

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Skåne

Beställ journalkopia på papper

Genom att logga in i e-tjänsterna kan du beställa dina journalkopior på papper. Du gör din beställning under Alla övriga tjänster när du loggat in.

Du kan också ringa Journal- och arkivservice och beställa papperskopior eller skicka en betällning med brev.

Telefon: 0771 - 86 66 00, måndag-fredag klockan 8-16.
Postadress: Regionarkivet, enheten för Journal- och arkivservice

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-14
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2018-03-16
Redaktör:
Cecilia Thonander, 1177 Vårdguiden, Region Skåne, Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Margareta Davegård, förvaltningsledare e-tjänster, Region Skåne