Välj mottagning för psykoterapi i Skåne

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk terapi.

Tillsammans med din läkare kan du hitta en behandling som passar för dig som är 16 år eller äldre (det finns ingen övre åldersgräns) och som har lättare till medelsvår depression, ångest eller stress.

I vissa fall finns möjlighet till behandling på den vårdcentral där du är listad, men inte alltid. Du har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne. Du kan till exempel välja en mottagning som du blivit rekommenderad eller en som ligger nära ditt jobb.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Du måste ha remiss från läkare på den vårdcentral där du är listad innan du kan välja behandlare. Det är läkaren som i samråd med dig avgör vilken behandlingsform som du ska få remiss till. När du gjort ditt val kontaktar du mottagningen och kommer överens om en tid för besök. 

Dessa mottagningar kan du välja mellan:

KBT, kort behandling

KBT, lång behandling

IPT, interpersonell psykoterapi

PDT, psykodynamisk terapi

Fäll ihop

Om kognitiv beteendeterapi, KBT

Om kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av din egen förmåga att handskas med dina problem.

Kort KBT-behandling utförs av legitimerad psykolog, psykoterapeut eller av exempelvis en socionom med en grundläggande psykoterapikompetens och du erbjuds upp till 13 besök. Efter tre månader kallas du till ett uppföljningsbesök.

Lång KBT-behandling utförs av legitimerad psykolog eller psykoterapeut och du erbjuds upp till 25 besök. Efter tre månader kallas du till ett uppföljningsbesök.

Fäll ihop

Om interpersonell psykoterapi, IPT

Om interpersonell psykoterapi, IPT

Interpersonell psykoterapi är en terapeutisk behandling där relationer med andra människor står i fokus. IPT är en väg att förstå och hantera dina sociala sammanhang. IPT-behandling utförs av legitimerad psykoterapeut eller psykolog. Vid behandlingsformen IPT erbjuds du upp till 16 besök och efter tre månader kallas du till ett uppföljningsmöte.

Fäll ihop

Om psykodynamisk terapi, PDT

Om psykodynamisk terapi, PDT

Psykodynamisk psykoterapi handlar om att människans handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Genom att bli medveten om orsaken till ditt agerande kan du förstå och förändra ditt nuläge.

Behandling av psykodynamisk terapi utförs av legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Vid behandlingsformen PDT erbjuds du upp till 25 besök och efter tre månader blir du kallad till ett uppföljningsmöte.

Fäll ihop

Om du glömt var du är listad

Om du glömt var du är listad

Du kan se vilken vårdcentral du är listad på genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-04
Skribent och redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Carola Teirfolk, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne