Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabilitering i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Rehabilitering är olika insatser som syftar till att du som är, eller har varit sjuk eller skadad ska få tillbaka så mycket som möjligt av din fysiska, psykiska, sociala och existentiella förmåga.

Målet med rehabilitering

Målet med rehabilitering är att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. I rehabilitering kan du få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdom eller skada. Det vanligaste är att du besöker en öppenvårdsmottagning eller något av våra sjukhus, men det finns även särskilda rehabiliteringsmottagningar. I team som arbetar med rehabilitering finns ofta både fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder med flera. Du kan själv kontakta en rehabiliteringsmottagning eller få en remiss av din läkare.

Rehabilitering som du kan söka själv

Om du behöver rehabilitering kan du själv välja vilken mottagning du ska gå till. Ingen remiss krävs. I Region Östergötlands egen regi finns dessa mottagningar som du kan kontakta:

Du kan också välja att kontakta en privat mottagning som Region Östergötland har avtal med. Där arbetar fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer och samtalsterapeuter. Avgifter och högkostnadsskydd är desamma som inom den regiondrivna vården. Du kan kontakta:

Dessutom gäller Region Östergötlands patientavgifter och högkostandsskydd hos ett stort antal privata fysioterapeuter som du hittar under rubriken Fysioterapi på sidan Privata  fysioterapeuter i Östergötland.

Specialiserad rehabilitering

Du som har genomgått en större operation, har cancer eller en viss typ av kronisk sjukdom, kan behöva så kallad specialiserad rehabilitering. Den specialiserade rehabiliteringen är kopplad till de olika klinikerna på sjukhusen. Remiss krävs från din läkare, eller så kan du skicka en egenremiss.

Du som har cancer kan även få möjlighet till specialiserad rehabilitering utanför Östergötland. Då behöver du remiss från din läkare. För mer information om detta, kontakta Desirée Hallberg på beställarenheten för hälso-, sjuk-, och tandvård, Region Östergötland.

Rehabiliteringsinsatser vid specifika diagnoser

Rehabilitering utomlands i varmt klimat

Du som har psoriasis kan ansöka om rehabilitering utomlands i varmt klimat. 

Sällsynta diagnoser

Barn med familjer och vuxna som har sällsynta diagnoser kan ansöka om bidrag för familje- respektive vuxenvistelser på det nationella kompetenscentrumet Ågrenska. Ansökan görs direkt till Ågrenska enligt instruktion på deras webbplats. Om det finns plats, får du eller ni ett preliminärt antagningsbesked. När det kommit, kontakta Yvonne Ljungqvist på hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten, Region Östergötland, för att söka bidrag för vistelsen.

Bidrag från stiftelser

Du kan även söka bidrag från stiftelser i Östergötland som i vissa fall kan användas till rehabilitering. 

Till toppen av sidan