Kostnader och ersättningar

Stöd från stiftelser i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till dig som är i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt pengar eller egendom för att användas till ett visst ändamål. För de flesta stiftelserna gäller att du som söker bidrag ska bo eller vårdas i Östergötland. Du kan inte få bidrag för tandvård, vaccinationer eller resor.

Till toppen av sidan