Problem med aviseringar om provsvar för covid-19.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu upplever många problem med aviseringar om provsvar via SMS och e-post kopplat till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Felsökning pågår. Du kan se provsvaret genom att gå till startsidan för de inloggade e-tjänsterna. Under rubriken Egenprovtagning välj Beställ provtagning och se svar.

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Kostnader och ersättningar

Stöd från stiftelser i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till dig som är i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt pengar eller egendom för att användas till ett visst ändamål. För de flesta stiftelserna gäller att du som söker bidrag ska bo eller vårdas i Östergötland. Du kan inte få bidrag för tandvård, vaccinationer eller resor.

Till toppen av sidan