Förbered ditt vårdbesök

Vad händer i ambulansen?

Innehållet gäller Östergötland

I en nödsituation när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp ska du ringa 112. En SOS-operatör bedömer vilken insats som behövs genom att ställa frågor.

SOS-operatören som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som har hänt och hur allvarlig situationen är. Dina svar är viktiga för att SOS-operatören snabbt ska kunna avgöra vad som krävs och hur bråttom det är.

Medan ni talar i telefonen gör SOS-operatören en bedömning hur snabbt ambulansen bör vara framme. Bedömningen görs i tre steg:

 • Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till dig.
 • Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut, men utan blåljus och sirener. Det tar lite längre tid.
 • Inte akut, men i behov av ambulans. Bedömningen är att du behöver ambulans men andra prioriterade larm har förtur. SOS-operatören talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

Om många ambulanser är upptagna samtidigt kan väntetiden bli något längre. Om den som är sjuk eller skadad blir sämre medan ni väntar ska du ringa 112 igen och berätta det.

Viktigt!

Ring inte andra samtal medan du väntar på ambulansen. SOS-operatör eller sjuksköterska kan behöva kontakta dig per telefon.

Sjukresor beställs via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20. Läs mer om sjukresor i Östergötland här.

SOS Alarm kan även hänvisa dig till din vårdcentral eller att du ska ringa 1177.

 • Följ de instruktioner som du får av SOS-operatören.
 • Ring inga andra samtal medan du väntar så att SOS-operatören eller ambulanspersonalen kan ringa till dig om de behöver.
 • Det är bra om någon möter ambulansen och visar vägen när den kommer.
 • Öppna dörrar så att vägen blir så fri som möjligt.
 • Stäng in eventuella husdjur, de kan reagera aggressivt när okända människor kommer.

Innan och när ambulansen kommit fram

Medan du väntar på hjälp kan det vara nödvändigt att ge den skadade behandling, till exempel första hjälpen.

Ambulanspersonalen kommer att ställa frågor till dig om din sjukdomshistoria, till exempel vad som har hänt, vilka besvär du har nu, hur de började, om du är allergisk mot något och vilka läkemedel du har tagit. Det är viktigt att du eller någon närstående svarar så noggrant som möjligt.

För att kunna bedöma ditt tillstånd och ge rätt vård kommer ambulanspersonalen också att göra en undersökning av dig. Den innebär till exempel blodtrycksmätning, pulskontroll och temperaturmätning.

Efter samtalet och ambulanspersonalens undersökning av dig kan något av följande hända:

 • Ambulanspersonalen påbörjar behandling av ditt sjukdomstillstånd och ger dig fortsatt vård under ambulanstranport till akutmottagning, jourcentral eller vårdcentral.
 • Du rekommenderas att själv söka vård på vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning.
 • Du kan få råd om egenvård.

Tänk på att du behöver visa din legitimation när du söker vård.

Om du behöver transporteras med ambulansen påbörjas behandlingen redan i hemmet och fortsätter i ambulansen med läkemedel eller annan sjukvård, till exempel andningshjälp eller EKG-tagning.

Vid behov kontaktar ambulanspersonalen akutmottagningen på sjukhuset och meddelar att du är på väg. Personalen på sjukhuset förbereder din ankomst.

Ambulanspersonaen dokumenterar i en journal vilka skador eller besvär du har och vilka eventuella läkemedel de har gett dig. Journalen överförs sedan till personalen som tar hand om dig.

Till toppen av sidan