TÄNDER

När barn biter

Att små barn biter sig själva eller andra är vanligt. Ofta beror det på att barnet ännu inte har lärt sig att uttrycka sig i ord, och bitandet blir ett sätt att ta kontakt och visa känslor. Små barn biter inte för att vara elaka eller besvärliga. De har ofta nära till känslor och kan vara impulsiva. Om ditt barn bits är det viktigt att du markerar direkt, men lugnt. Ett barn som har blivit bitet behöver sällan vård.

Varför biter barn?

Det kan finnas många olika orsaker till att barn biter. Till exempel kan det bero på att de är

 • glada
 • exalterade
 • överstimulerade
 • arga
 • nyfikna
 • trötta
 • uttråkade
 • frustrerade
 • stressade
 • oroliga
 • avundsjuka, till exempel på ett syskon.

Bitandet kan också vara ett sätt för barn att visa att de behöver uppmärksamhet.

Små barn biter ofta när mjölktänderna börjar växa eftersom tandköttet blir ömt.

Vad gör jag om mitt barn biter?

Markera på en gång om ditt barn biter någon. Berätta lugnt att "Du får absolut inte bitas. Det gör ont." Det kan också finnas en poäng i att berätta vad barnet får göra med munnen, till exempel pussas, äta eller prata.

Fokusera sedan direkt på att trösta barnet som har blivit bitet. Visa att du förstår att det gör ont, blås på bitmärket och kyl eventuellt med något kallt.

Markera även direkt om ditt barn biter sig självt. Håll dig lugn och förklara att det gör ont. Ge inte situationen så mycket uppmärksamhet, utan erbjud till exempel barnet en leksak eller något annat som kan bryta situationen.

Hjälp barnen att lösa situationen

Ditt barn kanske känner skuld om hen har bitit någon. Hur du som vuxen kan hjälpa till beror lite på barnets ålder. För de allra yngsta räcker det att du lyfter bort barnet från situationen och förklarar att det gör ont.

Uppmuntra, stötta och hjälp gärna ditt barn om du märker att hen är ledsen och vill reparera det som har hänt. Du kan pröva att låta ditt barn möta det andra barnet efteråt.

Låt båda barnen berätta vad som har hänt och hur det känns. Försök att undvika att ge barnen färdiga lösningar. Fråga gärna om de själva har förslag på någon lösning. Hur känns det för den andra? Hur kan barnen hjälpa varandra att bli glada igen? Försök att sätta ord på och bekräfta barnets känslor, till exempel ”Jag förstår att du blev arg när hen tog spaden. Ska vi tillsammans försöka komma på vad du kan säga när du vill ha spaden ifred? Titta här, det finns fler spadar att leka med.”

Tvinga inte fram ett "förlåt"

Att tvinga ett barn att säga förlåt löser oftast inga konflikter på lång sikt. Risken är att barnet till slut säger förlåt för att få ett snabbt slut på situationen. Men kom ihåg att barn gör som vuxna – ditt barn kommer att lära sig att säga förlåt om du gör det i situationer där det behövs.

Prata med andra vuxna i barnets omgivning

Det är lätt att känna sig pressad att få sitt barn att sluta bita, speciellt om barnet biter andra. Men berätta gärna för det andra barnets föräldrar, eller andra vuxna som har ansvar för barnet, även om det känns jobbigt. Beskriv händelsen och barnens reaktioner utan att värdera eller anklaga något av barnen. Situationen kan vara lättare att hantera om du visar att du är medveten om problemet, och att du ska försöka förhindra att det händer igen.

Om ditt barn biter någon när inte du är med

Ibland kanske inte du är med när ditt barn biter någon annan. Ta hjälp av personalen om det till exempel händer på förskolan. Det är viktigt att även de hjälper till att förebygga att barn biter varandra. Till exempel genom att

 • uppmärksamma barn i lugna och positiva stunder
 • hjälpa barn att visa tankar och känslor på andra sätt än att bitas
 • inte lämna barnen ensamma när de leker och vilar
 • bryta situationen och hjälpa barnen om någon ändå blir biten.

Personalen på förskolan har tystnadsplikt och får därför inte prata med andra om ditt barn. Ett undantag är om de är oroliga för att något barn far illa på något sätt – då är personalen skyldiga att informera Socialtjänsten.

Försök att se tecken

En del föräldrar lär sig att se i vilka situationer barnet är på väg att bitas. Barn kan till exempel få svårare att hejda impulser när de är trötta, hungriga, har ont eller vill vara ifred.

Skriv gärna ner vad som händer varje gång barnet biter. Då kan du lättare se eventuella mönster och tecken.

Ge positiv uppmärksamhet

Försök att ge barnet närhet och positiv uppmärksamhet i lugna stunder, i stället för att fokusera mycket på bitandet. Då visar du att du ser barnet. Du kan till exempel visa att du är nyfiken och fråga ”vad har du ritat?”, säga ”vad roligt att se dig!” eller ge barnet en uppgift som visar att hen är viktig: ”Jag skulle behöva hjälp med att packa matsäcken i dag, vill du hjälpa mig med det?”

Om barnet har yngre syskon, försök att då och då fokusera på det äldre barnet genom att ge hen lite egen tid, utan konkurrens från någon annan.

Vad gör jag om mitt barn fortsätter att bita?

De allra flesta barn, även små, lär sig genom vuxnas och andra barns reaktioner att inte bitas. Men instinkten att bitas kommer ofta väldigt plötsligt och därför har en del barn svårt att hejda sig.

Kom ihåg att det är skillnad på att ”göra fel” och att ”vara dålig”. Ett barn kan göra fel när hen bits, men ska inte behöva höra att hen är dum eller dålig. Barn som får höra det kan börja anklaga sig själva. Alla kan göra fel, men barnet kan lära sig av situationen och reparera den, särskilt om hen har vuxna som visar.  

Fortsätt att bemöta ditt barn på ett lugnt sätt även om hen fortsätter att bitas. Försök att inte ge så mycket uppmärksamhet till själva bitandet, förutsatt att ingen riskerar att skadas. Förändra situationen genom att till exempel distrahera barnet med en leksak eller genom att byta rum tillsammans om någon riskerar att skadas.

Prata gärna med barnet i en lugn situation vid ett senare tillfälle om vad som hänt.

När brukar barn sluta bita?

En del barn biter bara några få gånger, för andra barn kan det fortsätta längre. Men i takt med att barnet blir lite äldre och får ett mer utvecklat språk brukar det successivt försvinna.

Här kan du få hjälp och stöd

Det finns flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och för att lära dig mer om varför barn biter. Det kan kännas lättare att hantera situationen om du får prata med någon som du känner förtroende för. Till exempel kan du få hjälp på

Du kan även vända dig till en habiliteringsmottagning om ditt barn har en konstaterad funktionsnedsättning som utvecklingsstörning eller autism.

Vad gör jag om mitt barn har blivit bitet?

Ett barn som har blivit bitet behöver sällan vård. Du behöver inte göra något om bettet bara ger ett litet märke på huden. Tvätta med tvål och vatten om barnet får ett sår.

Du kan behöva kontakta en vårdcentral om såret börjar göra mer ont efter ett dygn eller om det blir infekterat.

Om ditt barn blir bitet av samma barn upprepade gånger, prata med andra vuxna i barnets omgivning. Prata med personalen på förskolan om ditt barn blir bitet där. Då kan du fråga personalen om deras rutiner, till exempel om barnen lämnas ensamma när de leker eller ska vila.

Till toppen av sidan